• Color SH

  Art.nr. 063013

  Color SH

  Minerale verf met fijnkorrelige structuur

  Kleur: wit | 0630
  Kleur: wit | 0630
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel kaliwaterglas
  Dichtheid (20 °C) 1,40 g/cm³
  pH-Waarde < 11,5
  Pigment UV-stabiele, minerale pigmenten
  Viscositeit thixotroop

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Glansgraad mat
  UV-bestendigheid zeer goed
  Waterabsorptiecoëfficiënt
  (DIN 52617)
  w ≤ 0,20 kg/(m² ∙ h0,5)
  Waterdampdoorlaatbaarheid > 95%
  Dampdoorlaatbaarheid
  (DIN 52615)
  sd ≤ 0,04 m
  Waterdampdoorlaatbaarheid
  (DIN EN ISO 7783-2)
  sd ≤ 0,04 m
  Wateropnamecoefficiënt
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,20 kg/(m² ∙ h0,5)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Renovatie-verfsysteem voor Silicaat,- kalk- en cementpleisters

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Kwartsietige oppervlaktestructuur
  • Optimale ondergrondhechting
  • Goede weersbestendigheid
  • Dampdoorlatend
  • Waterafstotend
  • Mineraalwater gebasseerd
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

    Vrij van schadelijke bouwzouten

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Bouwgebreken zoals scheuren, gescheurde voegen, gebrekkige verbindingen, opstijgend en hygroscopisch vocht moeten op voorhand worden weggewerkt.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed doorroeren.

    Het materiaal door kwast, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.

    Coating in 2 bewerkingen aanbrengen

    Wachttijd tussen de 2 bewerkingen minstens 12 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Voor het inkleuren kunnen silicaat-mengkleuren worden gebruikt, maximaal 2% toevoegen

    Donkere en zeer intensieve kleuren kunnen in sommige gevallen enigszins vlekkerig opdrogen, daarom is het aan te bevelen alleen pastelkleuren te gebruiken. Hoe dikker de verf-laag, des te lichter droogt te kleur op.

    Niet met andere producten vermengen.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, lamsvachtroller, hiervoor geschikte spuitapparatuur

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 400 ml totaal / m²
   • Per laag ca. 200 ml/m², afhankelijk van de ondergrond.

   • Twee lagen vereist.

    Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van het oppervlak.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Neem de BFS-fiches van de betrokken werkgebieden in acht.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten