Art.nr. 716001

  Aqua AG-28-2K-Universele primer

  Twee-componenten hechtprimer en corrosiebescherming voor metaal, kunststof en andere ondergronden

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,41 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 350 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,09 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 900 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,23 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 650 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor binnen en buiten
  • Grondering
  • Kunststof ondergronden
  • Metalen bv. (verzinkt) staal, aluminium, koper, messing
  • Tegels, keramiek en glas
  • Hout

  Eigenschappen

  • Zeer goede hechting met de ondergrond
  • Beschermt tegen corrosie
  • Veelvuldig overschilderbaar (zie mogelijke systeemproducten)
  • Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk
  • Milde geur
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Schuren: afhankelijk van de ondergrond P 180 - P 320.

    Op ijzer, staal:

    Ontroest grondig. Verwijder alle sinter en walshuidlagen (roestverwijdering met de hand, zuiverheidsgraad SA 3). Bij de voorbehandelingen worden de beste resultaten bereikt met zandstralen (zuiverheidsgraad SA 2.5) (DIN EN ISO 12944-4).

    Op zink (verzinkt staal):

    Ammonia akalische bevochtigingsmiddelen door gebruik te maken van een schuurpad aanbrengen.

    Op aluminium:

    Met Verdunning V101 of V-890, resp. reinigingsmiddelen op basis van fosforzuur reinigen. Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 6.

    Op kunsstof:

    Oude epoxycoating, acryl en HPL met verdunning V 101 of V-890 en schuurdoek behandelen.

    Tegels, keramiek en glas:

    Met Verdunning V101 of V-890, resp. reinigingsmiddelen op basis van fosforzuur reinigen. Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 6.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten, rollen, spuiten.

    Het materiaal met een geschikte acrylkwast of geschikte microvezelroller aanbrengen en vervolgens vlak maken.

    Bekerpistool: nozzle 2,5 mm, spuitdruk: 2,0 - 3,0 bar.

    Zorgen voor voldoende ventilatie is van essentieel belang, zodat het water kan worden afgegeven aan de omgevingslucht.

    Na droging en een tussenschuurbeurt, overschilderen met water- of solventgedragen lakverf.

    Droogtijden tussen de lagen in acht nemen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Controleer de hechting en compatibiliteit van de coating met een testoppervlak.

   • Drogen

    Stofdroog: na ong. 30 minuten Overschilderbaar: na 3 uur (watergedragen) Overschilderbaar: na 16 uur (oplosmiddelhoudend) Direct voor het overschilderen schuren.

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Voor een snellere droging kan de coating in een droogstoof tot 60°C behandeld worden.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Langere drogingstijden kunnen de isolerende werking verbeteren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Acrylkwast, microvezelroller, bekerpistool, geschikt mengapparaat

   • Gereedschap en spatten direct in natte toestand reinigen met water.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Hechtprimer: 1 x 100 ml/m² Corrosiebescherming en als isolering van houtinhoudstoffen: 2 x 100 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Het einde van de pot-life is niet herkenbaar door een toename in viscositeit of temperatuur. Daarom is het noodzakelijk om de maximum verwerkingstijd te respecteren.

     

    Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

     

    Hechting met de ondergrond en hechting van systeemproducten.
    Lage temperaturen, weinig luchtverversing en hoge luchtvochtigheid veroorzaken vertragingen in het droogproces en kunnen het bereiken van de uiteindelijke hechtsterkte tot 7 dagen vertragen. Dit geldt vooral voor chromatische tinten.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.