Art.nr. 714501

  Aqua IG-15-Impregneergrond IT

  Vloeibaar, watergedragen houtbeschermingsmiddel preventief werkzaam tegen blauwzwam, houtrot, insecten en termieten

  Button CTB

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel lijnolie polymeer
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,008 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 23 sec in een 3 mm uitloopbeker conform ISO 2431

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-1, GK 2 en 3
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Statisch belaste structuren onder dak (bv. dakstoelen)
  • Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. ramen en deuren
  • Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • EG_HK_64
  • Vermindert vlekkenvorming in verbinding met gekleurde gronderingen
  • Het geïmpregneerde hout leent zich tot alle nabehandelingen
  • Kostenbesparend dankzij gering verbruik
  • Snelle droging
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Rekening houden met de voorschriften van BFS Merkblad Nr 18 “Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich”.

  • Verwerking
   • kwast
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Temperatuur van het materiaal, de omgeving en de ondergrond: tussen 15 en 30°C

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

   • Drogen

    Overlaagbaar: na ca. 4u (bij 23°C en 50% relatieve vochtigheid)

    Praktische waarden bij 20 ° C en 50% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Kwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Preventief werkzaam tegen houtrot, blauwzwam, insecten en termieten bij 100 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Het product is ingeschreven overeenkomstig de biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 en toegelaten door het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA). Deze toelating vervangt de algemene bouwtoezichtskeuring van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.