ECO
  Product

  Art.nr. 771001

  Aqua OML-48/tm-Oliebeits [eco]

  Watergedragen lazuur op basis van duurzame grondstoffen voor hout binnen en buiten

  Kleur: kleurloos | 7710
  Kleur: kleurloos | 7710
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Op basis van plantaardige oliën.
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,02 g/cm³
  Geur mild
  Glansgraad mat
  Viscositeit 300 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen

  Eigenschappen

  • Op waterbasis, met zeer laag oplosmiddelgehalte
  • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
  • Druipt niet
  • Goede vloeiing
  • Weer- en UV-bestendig
  • Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 80 %
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Losse en gescheurde noesten alsmede open harsgallen verwijderen en met geschikte middelen (bijv. Verdunning V 101, Nitro of Universele verdunning) reinigen.

    Om zo min mogelijk houtbeschermende middelen te gebruiken, moet de constructie waterafstotend gemaakt worden (horizontale vlakken, open kopshout, capillaire voegen, water- en vochtnesten, contact met opspattend water, scherpe randen vermijden).

    Voor het behandelen van hout buiten, moet deze worden beschermd tegen het rotten en blauwschimmel, met een geschikt houtbeschermingsmiddel (niet van toepassing voor hout binnenshuis).

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

    Intacte oude verflagen goed schuren.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Optimale materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10 °C tot max. +25 °C. Relatieve luchtvochtigheid 50 % - 65 %.

   • Materiaal goed oproeren.

    Kwasten, spuiten.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Bekerspuitpistool: spuitkop 1,6 mm; spuitdruk 2,5-2,8 bar

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

    Airless: nozzle: 0,38 mm, materiaaldruk: 80-100 bar (gele filter gebruiken).

    Na droging een tweede laag aanbrengen.

    Zo nodig nog meer lagen aanbrengen.

    Kopse kanten tegen wateropname beschermen door meerdere lagen met het materiaal in de overeenkomstige kleur aan te brengen. Als alternatief kunnen voor de eindafwerking de kopse kanten met Induline SW-910 worden behandeld.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Niet onder +5 °C gebruiken.

    Bij te lage temperaturen en te hoge luchtvochtigheid worden de eigenschappen met vertraging bereikt.

    En cas de températures trop élevées et d'humidité trop faible, il faut tenir compte du fait que le processus de séchage est trop rapide. Dans ce cas, nous recommandons d'ajouter l'additif Aqua OZA-90-Open time.

    Met elke nieuwe laag wordt de kleur intensiever en verhoogt de glansgraad.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Kleurloos & wit alleen voor niet direct verweerde buitenoppervlakken zoals dakonderkanten enz.

   • Drogen

    Stofdroog: na ong. 1 uur Overschilderbaar: na ong. 8 uur.

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Afhankelijk van het soort hout, bijv. eiken kunnen de droogtijden op basis van de bestanddelen langer zijn.

   • Verdunnen

    Klaar voor gebruik. Indien nodig met tot 5% water of Aqua OZA-90_open tijd additief.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Acrylharen borstel, oppervlakteborstel, stromingsbekerpistool, airless/airmix sproeiers

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Ong. 60 ml/m² per laag. Minstens 2 lagen nodig.

  • Algemene instructies
   • Het product is in principe ook geschikt voor hout dat rijk is aan inhoudsstoffen (bijv. eiken, robinia, acacia). Bij de wateroplosbare houtbestanddelen kunnen echter reacties optreden, die vervolgens kunnen leiden tot verkleuring van de coatingfolie en dus tot een visuele beperking (geldt met name voor de witte en grijze schaduwzones).

    Bij geschaafd larikshout en in het bijzonder harsachtig naaldhout kan de hechting en de weersbestendigheid van de coating worden verminderd, vooral bij horizontale boomringen, takken en harsrijke houtzones. Hier moeten kortere onderhouds- en renovatie-intervallen worden verwacht. Dit kan alleen worden verholpen door voorverwarmen of zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten zijn aanzienlijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten wanneer het hout gezaagd wordt.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.