Art.nr. 266805

  Induline LW-718 WF

  Watergedragen, transparant één-pot-systeem voor hout binnen en buiten - brandklasse getest conform EN 13501-1

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button remmers-mix

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat-systeem
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,08 gr/cm³
  Geur karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en hout niet direct blootgesteld aan weersinvloeden
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen
  • Hout buiten niet direct blootgesteld aan weersinvloeden
  • Hout, geïmpregneerd met Adolit BSS1
  • Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen
  • Dakstoelen
  • Wand- en plafondbetimmeringen
  • Wand- en plafondconstructies
  • Winkel- en beursinrichtingen
  • Theater- en podiumconstructies
  • Houtskeletbouw
  • Bergingen, schuurtjes

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Als systeem toegelaten met Adolit BSS1
  • Dof mat
  • Behoudt de houtstructuur
  • Snelle droging: 2 lagen op één dag
  • Watergedragen: geen geur en reiniging van het gereedschap met water
  • Beschermt het hout tegen vocht en UV-stralen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Overtollige zoutrestanten bij verwerking met borstelmachine verwijderen.

  • Verwerking
   • borstelmachine
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Kwasten, spuiten.

    Bekerspuitpistool: spuitkop 2,0-2,5 mm; spuitdruk 2,0-3,0 bar

    Airless: nozzle 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 80 - 100 bar (gele filter gebruiken).

    Airmix spuiten: sproei-mondstuk: 0,28- 0,33 mm, materiaaldruk: 70-90 bar, luchtdruk: 1 - 2 bar.

    Na droging en eventueel schuren (P 280 - 320) de tweede laag aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 4 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    De behandelde bouwdelen tegen regen respectievelijk vocht beschermen (gesloten ruimtes, overdekte bouwdelen enz.) en niet blootstellen aan weersinvloeden.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ca. 4 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • borstelmachine
   • airless/airmix / bekerpistool / kwasten
   • Kwast, spuitinstallatie, borstelmachine

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

    In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • 100 - 130 ml/m² (100 - 140 gr/m²) per laag in twee lagen

  • Algemene instructies
   • Verpakking:

    Gelakte houten bouwdelen gescheiden door een tussenlaag met PE-folie verpakken. De houtpakketten niet te strak samen binden.

    Onderhoud en renovatie:

    Het verfsysteem intact houden. Eventuele beschadigingen direct met het product bijwerken respectievelijk herstellen.

    Bij indirecte verwering kunnen door condensvorming witte uitbloeiingen op het houtoppervlak ontstaan. De werking wordt hierdoor niet minder.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten