• Induline LW-730 WF

  Art.nr. 782005

  Induline LW-730 WF

  Wateremulgerende dunne lazuur

  Button remmers-mix

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaat
  Dichtheid (20 °C) 1,02 gr/cm³
  Vaste stofgehalte ca. 10%
  Geur mild
  Glansgraad stompmat
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 20 sec in een DIN 3 beker

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout binnen en buiten
  • Naald- en loofhout
  • Niet maathoudende en beperkt maathoudende houten bouwelementen
  • Voor een decoratieve uitstraling en ter bescherming van gelijmde houtconstructies tegen vervuiling tijdens transport en de bouwperiode

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Gebruiksklaar
  • Snel drogend
  • Eenvoudige verwerking
  • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
  • Nat-in-nat te stapelen
  • Met UV-blocker, vertraagt het vergelen van de houten ondergrond
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel * impregneren.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • kwast/roller/airless/airmix spuiten/borstelmachine
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Kwasten, rollen, spuiten.

    Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na 2 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid) Geforceerde droging: na 10 minuten uitdamptijd (bij 20°C en 65 - 70% relatieve luchtvochtigheid) / 30 minuten droogtijd (45°C, 1 m/sec luchtcirculatie) / 20 minuten afkoeltijd).

    Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid leiden tot langere droogtijden.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar Indien nodig met max. 5% water.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast/roller/airless/airmix spuiten/borstelmachine
   • Acrylkwast, blokkwast, kortharige roller, airless / airmix spuitapparatuur, borstelmachine, spons

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 80 ml - 120 ml / m² per laag
   • 80-120 ml/m² per laag

  • Algemene instructies
   • Bij geschaafd larikshout en in het bijzonder harsachtig naaldhout kan de hechting en de weersbestendigheid van de coating worden verminderd, vooral bij horizontale boomringen, takken en harsrijke houtzones. Hier moeten kortere onderhouds- en renovatie-intervallen worden verwacht. Dit kan alleen worden verholpen door voorverwarmen of zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten zijn aanzienlijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten wanneer het hout gezaagd wordt.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.