Art.nr. 380602

  Aqua H-480-Verharder

  Isocyanaat als verharder voor Aqua-lakken

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel alifatisch polyisocyanaat
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,103 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ong. 52

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • In 2K-Aqua-Lakken:
   Aqua 2DS-450-2K-Diamantsealer
   Aqua 2HL-411/90-Hoogglanslak
  • In gekozen 1K Aqua-lakken
  • Ter verbetering van de bestendigheid

  Eigenschappen

  • Verhoogt de fysische en chemische bestendigheid
  • UV-bestendig
  • Met de Remmers Patentmixer goed door te mengen
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

   • Voor de mengverhouding en verwerking zie het technisch merkblad van betreffende lakcomponent.

    De verharder al roerend toevoegen en het mengsel ten minste 2 minuten met de Remmers patentmixer tot een homogene massa mengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

    Gemengde materiaalrestanten niet in de gesloten verpakking laten uitharden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • Remmers patentmixer

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • Zie gegevens lakcomponent

  • Algemene instructies
   • Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.