Art.nr. 182605

  HWS-112-Hardwax sealer

  Solide 1K-sealer voor een natuurlijke uitstraling in twee lagen

  Zulassung 157.10-79 Steuerrad 0736/2018 Button EN 71/3 Schaukelpferd
  Kleur: kleurloos | 1826
  Kleur: kleurloos | 1826
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel alkydhars
  Dichtheid (20 °C) ca. 0,88 gr/cm³
  Geur karakteristiek
  Glansgraad mat
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ca. 22 sec

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • voor trappen
  • voor houten vloeren
  • voor binnendeuren
  • voor meubelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout in woonruimten
  • Meubels & binnenhuisafwerking
  • Houten vloeren en trappen
  • Tafels & werkoppervlakken
  • Binnenschipafwerking
  • Voor bad- en saunaelementen
  • Kurkvloeren
  • Bouwelementen uit bamboe
  • Zonder verwijderen van resten

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Snelle droging
  • Slijt- en krasvast
  • Zeer goede chemicaliënbestendigheid
  • Antislip
  • Zeer geringe neiging tot glanzen
  • Natuurlijk uitzicht en aanvoelen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

    Schuren niet fijner dan P180

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vettige en harshoudende houtsoorten met WV-891-Wasverdunning of V-890 afwassen.

    Voor het verkrijgen van kleur eventueel met Interieur Beits (art. nr. 2400) of OB-008 (art.nr. 2787) behandelen.

    Bij aansluitende coating die aangebracht wordt door rollen: drogingstijd min. 24 u.

  • Verwerking
   • roller
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: tussen 15 en 25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Rollen, spuiten

    Bekerpistool: spuitkop: 1,6 - 1,8 mm; druk van de gespoten lucht: 2-3 bar.

    Airlessspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-120 bar.

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

    Na droging en tussenschuren (P 240-320) tweede bewerking aanbrengen.

    Droogtijden tussen de lagen in acht nemen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 6 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij gerookt eik en exotische houtsoorten is het nodig contact op te nemen met de technische dienst en om vervolgens een proefvlak aan te brengen.

    Bij het aanbrengen in een gesloten ruimte, voor een goede verluchting zorgen.

    Alleen verspuiten in kabines die met water besproeid worden, regelmatig de spuitneerslag verwijderen om de ontsteking van de neerslag te vermijden.

    Stof dat vrijgekomen is bij het sproeien eerst laten drogen vooraleer het te verwijderen.

    Het product op zichzelf is niet zelfontbrandend.

    Bij het schuren van houten oppervlakken die behandeld zijn met het product, moet men steeds een mondbescherming dragen (een masker met een P2-filter).

    Gevaar van zelfontbranding (DGUV informatie 209-046)

    Mag niet met NC-houdende lak of beits op dezelfde werkplek worden verwerkt, verontreinigd textiel (bijv. poetsdoeken, werkkleding) in vuurvaste afvalbakken verzamelen en verwijderen.

   • Drogen

    Stofdroog: na ca. 60 min. Droog om aan te raken: na ca. 3 u Overlaagbaar bij spuiten: na ca. 6 u Overlaagbaar bij rollen: na ca. 14 u Volle belastbaarheid: na ca. 7 dagen

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.

    Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • roller
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Kortharige (3-5 mm) velours- of mohairrol, bekerpistool, Airless/Airmix spuittoestel

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 130 ml totaal / m²
   • Eerste laag: 70 ml/m² Tweede laag: 60 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Bij de verpakking van de gelakte bouwdelen, luchtdoorlatend materiaal gebruiken.

    Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken.

    Indien nodig wekelijks met een vochtige doek afnemen, Onderhoudsreiniger [eco] (art.nr. 7699) aan het schoonmaakwater toevoegen.

    Bij renovatie (ook partieel bij zeer belaste loopstraten) de propere vlakken met het product of met Hardwasolie (0695) behandelen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's