Art.nr. 195805

  PUR PF-230-Pigmentvuller

  2-componenten spuitvuller / isolerende vulstof voor geslotenporige oppervlakken

  Kleur: wit | 1958
  Kleur: wit | 1958
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Polyacrylaathars
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,25 g/cm³
  Geur Specifiek
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ong. 90

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voorbereiding van dekkend gepigmenteerde laklagen
  • Hoogwaardige meubelen
  • Massief hout en bouwmaterialen van hout
  • Pigmentvuller op geïsoleerde oppervlakken
  • Als isoleervuller (5:1 met PUR H-280)

  Eigenschappen

  • Goed schuurbaar
  • Hoog stelvermogen
  • Zeer goed vul- en dekvermogen
  • Goede isolerende werking
  • Lichtecht met PUR H-280
  • Bestand tegen temperatuurswisselingen
  • Moeilijk ontvlambaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

   • Voorbereidingen

    Vettige en harshoudende houtsoorten met WV-891 of V-890 afwassen.

    Harsgallen verwijderen.

    De platen met P 180 - 320 opschuren.

    Schuren met P 100 - 180.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Spuiten.

    Bekerspuitpistool: spuitkop 2,0-2,5 mm; spuitdruk 2,0-3,0 bar

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

    Airlessspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-120 bar.

    Na droging tussendoor schuren met P 240 - 320.

    Herhaal de bewerking indien nodig.

    Na droging voor- en aflak met geschikte producten.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    De tijdspanne waarin het product zonder tussenschuren kan worden afgelakt, is gebaseerd op de indicatie "Overwerkbaar" (droogtijd). Na het overschrijden van deze tijd moet het oppervlak vlak voor verdere werkzaamheden worden geschuurd en ontstoft.

    Bij de verpakking van de gelakte bouwdelen, luchtdoorlatend materiaal gebruiken.

   • Drogen

    Menverhouding 10:1 met PUR H-280 Stofdroog : na 10 minuten Schuurbaar : na 2 uur Mengverhouding 10:1 met PUR H-286 Stofdroog : na ong. 10 minuten Schuurbaar : na ong. 1 uur Mengverhouding 5:1 met PUR H-280 Stofdroog : na ong. 45 minuten Schuurbaar : na ong. 6 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Airless- of airmix-spuitapparatuur, bekerpistool

   • Reiniging van het gereedschap met WV-891 wasverdunning of V-890 verdunning.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 120 - 150 ml/m² per bewerking

  • Algemene instructies
   • Voor gecertificeerde producten en opbouw de betreffende testrapporten / certificaten en het technisch merkblad in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.