Art.nr. 204705

  NC REL-116-Scheureffect-Lak

  Een-componenten nitrolak voor het verkrijgen van een scheureffect in kleur

  Kleur: NC REL-116-Scheureffect-Lak | 2047
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,94 gr/cm³
  Geur typisch
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ong. 25

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Massief hout en bouwmaterialen van hout
  • Meubelen
  • Creatie van gekleurde scheureffectlakken
  • Exclusieve interieur- en winkelinrichting
  • Voor het produceren van decoratieve effecten (zie collectie Wood Trends Interieur)

  Eigenschappen

  • Gebruiksklaar
  • Snelle droging
  • Dekkende pigmentatie
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

   • Voorbereidingen

    PUR SL-212 op een egale manier in kruisgang aanbrengen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Spuiten.

    Airlessspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-120 bar.

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

    Bekerpistool: spuitkop: 1,6 - 1,8 mm; druk van de gespoten lucht: 2-3 bar.

    Het materiaal uniform in kruisgang op het oppervlak aanbrengen.

    Een klein volume veroorzaakt kleine scheuren, een grotere hoeveelheid veroorzaakt grote scheuren.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Stofdroog: na ong. 5 - 10 minuten Overschilderbaar: na ong. 2 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Bij een hoge luchtvochtigheid tijdens de droging bestaat de kans dat het wit uitslaat.

   • Verdunnen

    Indien nodig, met name bij zwaar gepigmenteerde kleuren, met max. 10% V-890-Verdunning.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Airless / airmix spuitapparatuur, bekerpistool

   • Reiniging van het gereedschap met WV-891 wasverdunning of V-890 verdunning.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 80 - 120 ml/m² per laag

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.