• 0000513705 PUR AFP 247

  Art.nr. 5137

  PUR AFP-247/05-Anti-Finger-Print-Colorlak

  Hoog gepigmenteerde 2K deklak met geïntegreerd anti-fingerprint effect

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Button remmers-mix

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ong. 1,08 g/cm²
  Vlampunt < 17 °C
  Glansgraad <7 eenheden (meethoek van 60 °)
  Viscositeit 50 - 70 s in 4 mm uitloopbeker

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • voor meubelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hoogwaardige meubelen
  • Massief hout en bouwmaterialen van hout
  • Ideaal voor oppervlakken die met Remmers PUR vullers zijn voorbehandeld
  • Zeer hoge mechanische belasting

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Hoge mechanische bestendigheid
  • Goede ringvastheid
  • UV-bestendig
  • Anti-Finger-Print-Effect
  • Hoge vulgraad
  • Hoge dekkracht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Houtvochtigheid: 8-12 %

    Eventueel met V-890 afwassen.

    De ondergrond moet droog, stof-& en vetvrij zijn

   • Voorbereidingen

    Op geschuurd grondeerfolie kan direct worden gewerkt.

    Lakken direct na het schuren.

    Geïsoleerde MDF platen en massief hout voorbehandelen met Remmers PUR-Vuller.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • verwerkingstijd 4 - 6 uur
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +8 °C tot max. +30 °C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Spuiten: Airless- & Airmix

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 2 uur
   • Isocyanaten reageren met luchtvochtigheid, op basis daarvan de verpakking van de verharder altijd luchtdicht sluiten.

   • Drogen

    Stofdroog: ongeveer 30 minuten Krasdroog: ongeveer 90 minuten Stapelbaar: ongeveer 16 uur Oppervlakte-effect "Anti-Finger-Print": ongeveer 3 dagen Praktische waarden bij kamertemperatuur 20 ° C / 65% relatieve luchtvochtigheid. Lage temperaturen en hoge vochtigheid vertragen het drogen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Perslucht- of airless verfspuitapparatuur Doorstroombekerpistool: mondstuk 1,8 mm, luchtdruk 2 - 3 bar Airless verfspuit: mondstuk 0,23 - 0,28 mm, spuitdruk 80 - 120 bar Airmix verfspuit: mondstuk 0,23 - 0,28 mm, spuitdruk 80 - 100 bar, luchtdruk 1,2 - 2,0 bar

   • Reiniging van het gereedschap met WV-891-Spoelverdunner.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 150 ml - 175 ml / m² per laag
   • 150 - 175 ml/m² per bewerking

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.