• 0000513005 PUR ASL 226

  Art.nr. 513005

  PUR ASL-226/05-Antikras-Lak

  Matte, twee-componenten lak uitstekende krasbestendigheid voor extreme mechanische belasting

  Button EN 71/3 Schaukelpferd Steuerrad 0736/2018 USCG-Nr.:164.112/EC0736/116522-00
  Kleur: Kleurloos stompmat | 5130

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ong. 0,88 g/cm²
  Vlampunt < 12 °C
  Glansgraad <7 eenheden (meethoek van 60 °)
  Viscositeit 22 - 25 s uitloopbeker van 4 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • voor meubelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hoogwaardige meubelen
  • Massief hout en bouwmaterialen van hout
  • Zeer goed krasvast
  • Aflak
  • Aflak voor Remmers PUR kleurlakken

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Hoge mechanische belasting
  • Zeer goed krasvast
  • Zeer geringe neiging tot glanzen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, was-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

   • Voorbereidingen

    Bereidt de ondergrond indien nodig voor met geschikte PUR-lak en opschuren

    Lakken direct na het schuren.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +8 °C tot max. +30 °C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Spuiten.

    Airlessspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-120 bar.

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

    Bekerpistool: nozzle: 1,8 - 2,0 mm; luchtdruk: 2 - 3 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 16 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij het aflakken van oppervlakken behandeld met een colorlak kan indien nodig max. 10% van de colorlak aan het product worden toegevoegd om kleurafwijking (op de helderheidsas) van de colorlak tegen te gaan.

   • Drogen

    Stofdroog: ongeveer 30 minuten Krasdroog: ongeveer 60 minuten Stapelbaar: ongeveer 16 uur Praktische waarden bij kamertemperatuur 20 ° C / 65% relatieve luchtvochtigheid. Lage temperaturen en hoge vochtigheid vertragen het drogen.

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met V-890-verdunner.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten bekerpistool
   • Perslucht- of airless verfspuitapparatuur. Doorstroombekerpistool: mondstuk 1,8 mm, luchtdruk 2 - 3 bar Airless verfspuit: mondstuk 0,23 - 0,28 mm, spuitdruk 80 - 120 bar Airmix verfspuit: mondstuk 0,23 - 0,28 mm, spuitdruk 80 - 100 bar, luchtdruk 1,2 - 2,0 bar

   • Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Reiniging van het gereedschap met WV-891 wasverdunning of V-890 verdunning.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de ongeopende originele verpakking koel bewaard, droog en beschermd tegen vorst, 6 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 100 - 120 ml / m² per laag
   • 100 - 120 ml/m² per bewerking

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.