Art.nr. 513005

  PUR ASL-226/05-Antikras-Lak

  Matte, twee-componenten lak uitstekende krasbestendigheid voor extreme mechanische belasting

  Kleur: Kleurloos stompmat | 5130

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ong. 0,88 g/cm²
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker 22 - 25

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hoogwaardige meubelen
  • Massief hout en bouwmaterialen van hout
  • Zeer goed krasvast
  • Aflak
  • Aflak voor Remmers PUR kleurlakken

  Eigenschappen

  • Hoge mechanische belasting
  • Zeer goed krasvast
  • Zeer geringe neiging tot glanzen
  • Moeilijk ontvlambaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

   • Voorbereidingen

    Indien nodig moet de ondergrond worden voorgestreken met een geschikt systeemproduct.

    Lakken direct na het schuren.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

   • Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauzes.

    Spuiten.

    Airlessspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-120 bar.

    Airmixspuiten: Mondstuk: 0,23-0,28 mm, Materiaaldruk: 80-100 bar, Verstuiverluchtdruk: 1,2-2 bar.

    Bekerpistool: nozzle: 1,8 - 2,0 mm; luchtdruk: 2 - 3 bar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Indien nodig, kan men bij het aflakken van oppervlakken behandeld met Colorlak, 5% van de Colorlak toevoegen om een kleurverschuiving (op de helderheidsas) tegen te gaan.

   • Drogen

    Stofdroog: ongeveer 30 minuten Stapelbaar: ongeveer 16 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

   • Verdunnen

    Indien nodig met V-890, V-893 of V-897.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Airless, airmix sproeiapparatuur, bekerpistool

   • Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Reiniging van het gereedschap met WV-891 wasverdunning of V-890 verdunning.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 100 - 120 ml/m² per bewerking

  • Algemene instructies
   • Voor waardebehoud van het oppervlak regelmatig reinigen en onderhoud uitvoeren met een pluisvrije katoenen doek. Hiervoor oplosmiddel- en siliconenvrije onderhoudsmiddelen gebruiken.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.