Art.nr. 197584

  PUR H-280-verharder

  Isocyanaat voor het verharden van PUR-lakken

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,98 g/cm³
  Geur Typisch
  Uitlooptijd s in DIN 4 Beker ong. 15

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het uitharden van de 2K PUR-lakken in de aangegeven mengverhouding
  • Gebleekt hout

  Eigenschappen

  • UV-bestendig
  • Aromaatvrij
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens +18 °C tot max. +25 °C.

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In de originele gesloten verpakking, koel, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • Voeg toe aan de lak met inachtneming van de aangegeven mengverhouding

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.