• WV-891-Spoelverdunning

  Art.nr. 194830

  WV-891-Spoelverdunning

  Oplosmiddel voor reiniging van gereedschap

  Kleur: kleurloos | 1948
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • alleen voor de professionele verwerker
  • Reinigen van gereedschappen na gebruik van oplosmiddelhoudende producten

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goede reinigingswerking
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 18°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C

   • Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.