• Oliebeits Color [eco]
  ECO
  Product

  Art.nr. 4100765101

  Oliebeits Color [eco]

  Watergedragen dekkende beits op basis van duurzame grondstoffen voor hout binnen en buiten

  Kleur: Basaltgrijs (RAL 7012) | 7651
  Kleur: Basaltgrijs (RAL 7012) | 7651
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Op basis van plantaardige olie
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,2 g/cm³
  Geur Mild
  Glansgraad Mat
  Viscositeit 600 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Grondlaag, voor- en aflak
  • Houten bijenkorven, bijenkasten en andere houten onderdelen in de bijenteelt

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • 3in1: isolereergrondering, voor- en aflak
  • Op waterbasis, met zeer laag oplosmiddelgehalte
  • Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 70 %
  • Bewezen bijvriendelijkheid
  • Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie
  • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
  • Druipt niet
  • Elastisch
  • Bladdert niet af
  • Weer- en UV-bestendig
  • Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtbestanddelen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Losse en gescheurde kwasten en open harsplekken verwijderen en met geschikt middel (bijv. thinner & kwastreiniger) reinigen.

    Om zo min mogelijk houtbeschermende middelen te gebruiken, moet de constructie waterafstotend gemaakt worden (horizontale vlakken, open kopshout, capillaire voegen, water- en vochtnesten, contact met opspattend water, scherpe randen vermijden).

    Hout buiten, dat preventief behandeld moet worden tegen houtrot en blauwzwam met Hout Protect voorbehandelen. (*Houtbeschemingsmiddelen veilig verwerken. Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!)

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

    Oliebeits Color [eco] (in wit en lichte kleuren) vermindert vergeling op basis van in water oplosbare houtinhoudstoffen. Voor een nog betere bescherming kan Isolerende primer als voorlak worden aangebracht.

    Om vervuiling van aansluitende delen door houtinhoudstoffen te vermijden (bijv. bij vakwerk huizen) het hout rondom aan alle zijden behandelen.

    Oude, verweerde carbolineumlagen alleen met donkere kleuren overschilderen, altijd een proefvlak opzetten.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking door middel van kwasten of rollen aanbrengen.

    Na droging een tweede laag aanbrengen.

    Zo nodig nog meer lagen aanbrengen.

    Kopshout tegen wateropname beschermen door deze meerdere malen met het materiaal in de overeenkomstige kleur te overschilderen. Alternatief het kopshout met Kopshoutbescherming na de grondlaag in kleur beschermen.

    Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 6 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Niet gebruiken op met boorzout geïmpregneerd hout.

    Bij verwerking binnen voldoende ventileren.

    De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

    De juiste kleur wordt pas na volledige droging bekomen.

     

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ong. 6 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid leiden tot langere droogtijden.

    Afhankelijk van het soort hout, bijv. eiken kunnen de droogtijden op basis van de bestanddelen langer zijn.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Acrylkwast, microvezelrol

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • 75 ml per laag / m²
   • ong. 75 ml/m² per bewerking Wit en lichte kleuren: 3 bewerkingen met eco olieverf Alternatief voor een nog hoger beschermingsniveau: 2x isolerende grondlaag & 1x eco olieverf Midden- en donkere kleuren: 2 bewerkingen met eco olieverf

  • Algemene instructies
   • Lichte, vooral witte, zowel oplosmiddelhoudende als waterverdunbare olie- / acrylharslakken vertonen in de loop van de gebruiksduur een meer of minder sterke vergeling.

    Bij geschaafd larikshout en in het bijzonder harsachtig naaldhout kan de hechting en de weersbestendigheid van de coating worden verminderd, vooral bij horizontale boomringen, takken en harsrijke houtzones. Hier moeten kortere onderhouds- en renovatie-intervallen worden verwacht. Dit kan alleen worden verholpen door voorverwarmen of zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten zijn aanzienlijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten wanneer het hout gezaagd wordt.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.