ECO
  Product

  Art.nr. 4100767001

  Oliebeits Long Life [eco]

  Watergedragen lazuur op basis van duurzame grondstoffen voor hout binnen en buiten

  Kleur: Kleurloos | 7670
  Kleur: Kleurloos | 7670
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Op basis van plantaardige olie
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,02 g/cm³
  Geur Mild
  Glansgraad Mat
  Viscositeit 300 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen en buiten
  • Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen

  Eigenschappen

  • Op waterbasis, met zeer laag oplosmiddelgehalte
  • Op basis van hernieuwbare grondstoffen: minstens 80 %
  • Veganistisch product op basis van de ons beschikbare informatie
  • Blokvast (conform HO.03 richtlijn)
  • Druipt niet
  • Weer- en UV-bestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren.

    Losse en gescheurde kwasten en open harsplekken verwijderen en met geschikt middel (bijv. thinner & kwastreiniger) reinigen.

    Om zo min mogelijk houtbeschermende middelen te gebruiken, moet de constructie waterafstotend gemaakt worden (horizontale vlakken, open kopshout, capillaire voegen, water- en vochtnesten, contact met opspattend water, scherpe randen vermijden).

    Intacte oude verflagen goed schuren.

    Hout buiten, dat preventief behandeld moet worden tegen houtrot en blauwzwam met Hout Protect voorbehandelen.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +25°C.

   • Het materiaal goed roeren en snel, zonder onderbreking met kwast aanbrengen.

    In houtvezelrichting aanbrengen.

    Na droging een tweede laag aanbrengen.

    Zo nodig nog meer lagen aanbrengen.

    Kopshout tegen wateropname beschermen door deze meerdere malen met het materiaal in de overeenkomstige kleur te overschilderen. Alternatief het kopshout met Kopshoutbescherming na de grondlaag in kleur beschermen.

    Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Met elke nieuwe laag wordt de kleur intensiever en verhoogt de glansgraad.

    Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bijv. eiken, red cedar, afzelia, redwood enz. kan door neerslag uitloging van in water oplosbare stoffen ontstaan. Dit kan tot verkleuringen op licht metselwerk of stucwerk leiden.

    Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunbare lazuren donkere verkleuringen ontstaan.

    De behandelde oppervlakken tijdens de verwerking/droging tegen regen, wind, zonnestraling en condensatie beschermen.

    Kleurloos & wit alleen voor niet direct verweerde buitenoppervlakken zoals dakonderkanten enz.

   • Drogen

    Overschilderbaar: ong. 8 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Afhankelijk van het soort hout, bijv. eiken kunnen de droogtijden op basis van de bestanddelen langer zijn.

   • Verdunnen

    Gebruiksklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • Acrylkwast, borstel

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    Verontreinigde kleding kan leiden tot zelfontbranding, daarom in water dompelen en in een vuurvaste afvalcontainer onder water verzamelen en afvoeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ong. 60 ml/m² per bewerking Minstens 2 bewerkingen

  • Algemene instructies
   • Het product is in principe ook geschikt voor hout dat rijk is aan inhoudsstoffen (bijv. eiken, robinia, acacia). Bij de wateroplosbare houtbestanddelen kunnen echter reacties optreden, die vervolgens kunnen leiden tot verkleuring van de coatingfolie en dus tot een visuele beperking (geldt met name voor de witte en grijze schaduwzones).

    Bij geschaafd larikshout en in het bijzonder harsachtig naaldhout kan de hechting en de weersbestendigheid van de coating worden verminderd, vooral bij horizontale boomringen, takken en harsrijke houtzones. Hier moeten kortere onderhouds- en renovatie-intervallen worden verwacht. Dit kan alleen worden verholpen door voorverwarmen of zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten zijn aanzienlijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten wanneer het hout gezaagd wordt.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.