• Interieur Beits
 • Interieur Beits
  • Interieur Beits
  • Interieur Beits

  Art.nr. 4100240001

  Interieur Beits

  Houtbeits op basis van natuurlijke hars en lijnolievernis

  Kleur: kleurloos | 2400
  Kleur: kleurloos | 2400
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel acrylaatdispersie
  Dichtheid ong. 1,02 gr/cm³
  Geur mild
  Glansgraad mat
  Viscositeit ( 20 °C) 200 - 500 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • voor trappen
  • voor houten vloeren
  • voor meubelen
  • Hout binnen
  • Meubelen
  • Wand- en plafondbetimmeringen
  • In vochtige ruimtes (keuken & badkamer)
  • Deuren
  • Trappen en parket, als grondering op kleur

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Watergedragen
  • Op basis van duurzame grondstoffen (lijnolie en natuurhars)
  • Goede verwerkingseigenschappen
  • Hoog rendement
  • Zeer goede waterbestendigheid (afpareleffect)
  • Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.

    Houtvochtigheid: 8-12 %

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Intacte oude verflagen goed schuren.

    Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapreiniger afwassen.

    Schuren met P150-180.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +30°C
   • kwasten/rollen/bekerpistool
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

   • Voor gebruik goed roeren.

    Kwasten, rollen, spuiten.

    Doorstroombekerpistool: mondstuk: 1,3 - 1,8 mm, verstuivingsluchtdruk: 1,5 - 2,5 bar.

    Licht tussendoor schuren met schuurspons of P 240 - 320.

    Doorschuren vermijden.

    Na droging een tweede laag aanbrengen.

    Alleen in dunne lagen aanbrengen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 12 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

    Bij donkere kleuren goed gronderen om een gelijkmatige kleur te verkrijgen.

    Na een grondering in kleur op trappen en parket met Trappen- en Partketlak afwerken of een eindbehandeling met Hardwax Olie.

    Gevaar van zelfontbranding (DGUV informatie 209-046)

    Mag niet met NC-houdende lak of beits op dezelfde werkplek worden verwerkt, verontreinigd textiel (bijv. poetsdoeken, werkkleding) in vuurvaste afvalbakken verzamelen en verwijderen.

   • Drogen

    Stofdroog: na ong. 2 uur Hanteerbaar: na ong. 4 uur Overschilderbaar: na 1 nacht droging Volledig te belasten na 7 dagen

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar. Als grondering: met ong. 25% water verdunnen

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/bekerpistool
   • Acrylharen borstel, oppervlakteborstel, mohairroller, sproeiapparatuur, vloerborstel

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 50 ml - 100 ml / m² per laag
   • 50-100 ml/m² per laag

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.