• PUR Top M Plus

  Art.nr. 673503

  PUR Top M Plus

  Antislip, transparante sealer

  Kleur: kleurloos | 6735
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  1K product

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Antislip sealer voor mechanisch te belasten vloeren voor binnen
  • Sealer voor DIBt-toegelaten systemen voor verblijfsruimtes (AbZ Z-156.605-1594)

  Eigenschappen

  • Antislip
  • 1-component
  • Mat oppervlak
  • UV-bestendig
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Indien gewenst gepigmenteerd
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet met geschikte Remmers producten voorbereid worden.

   • Voorbereidingen

    De topsealer moet binnen 48 uur na de voorgaande behandeling worden aangebracht. Indien dit niet mogelijk is, moet de ondergrond met een schuurpad worden geschuurd en vervolgens stofvrij maken.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • roller
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • roller
   • Epoxyroller, PU-roller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 4 maand
   • In de ongeopende originele verpakking koel, droog en voor vorst beschut minstens 4 maanden.

  • Verbruik
   • Max. 0,10 kg/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Sealer

    Het materiaal op de ondergrond aanbrengen en gelijkmatig met een 25 cm PU-roller kruislings aanbrengen. Direct daarna verplicht met een 50 cm epoxyroller narollen. De roller steeds na 30 minuten vervangen voor een nieuwe.

    Altijd vers-is-vers werken

    max. 0,10 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Het overschrijden van de verwerkingstijd kan leiden tot aanzetten van de roller en verschil in glansgraad en kleur.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Zwak dekkende kleuren (zoals bijvoorbeeld geel, rood of oranje) werken op de navolgende aangebrachte laag ervaringsgewijs lazurend. In dit geval is een afgestemde kleuropbouw met eventueel een meerlagige verzegeling noodzakelijk.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Ongelijkmatige verwerking alsmede grote temperatuurverschillen aan het oppervlak kunnen leiden tot een ongelijk oppervlak door verschil in glansgraad.

    Overschrijding van de laagdikte, zweetdruppels of druppels materiaal leiden tot schuimvorming van de sealer.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Niet geschikt voor buiten toepassingen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's