Art.nr. 256661

  Adolit BQ 30

  Watergedragen, vrije van zware metalen, vloeibaar houtbeschermingsconcentraat

  Kleur: geel | 2566
  Kleur: geel | 2566
  Kies een kleur

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,15 gr/cm³
  Geur zwak, karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen en buiten
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform EN 335-1, GK 1 en 2
  • Statisch belaste structuren onder dak (bv. dakstoelen)
  • Voor niet statisch belast hout
  • Ook geschikt voor KVH

  Eigenschappen

  • Preventieve bescherming tegen houtaantastende insecten en schimmels
  • Tijdelijke bescherming tegen blauwzwam en schimmels tijdens de droging
  • Zeer economisch: laag oplossingsconcentraat en verbruik, korte dompeltijd
  • UV-stabiele controlekleur
  • Corrosie remmend
  • Lost zeer goed op
  • Eenvoudige concentraatmeting
  • Duurzaam stabiele werkstoffen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon en stofvrij zijn.

    Het hout moet helemaal voltooid gezaagd of gesneden zijn.

    Toelaatbare houtvochtigheid: u > 20% (behalve kunstmatig gedroogd hout).

   • Voorbereidingen

    Oude verflagen (bijv. dekkende lakken of verven), schors, bast en vuil geheel verwijderen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: vanaf +5°C.

   • Kwasten, dompelen, verwerking in sproeitunnel.

    Na complete droging (4 weken) kan het hout behandeld worden met de vermelde solvent- of watergedragen producten.

    Hout voor droging / fixatie en ter bescherming tegen uittreding van het houtbeschermingsmiddel min. twee dagen overdekt opslaan. Vorstdagen worden niet gerekend als fixatietijd.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Fixatie: min. 48 uur Overschilderbaar: min. 4 weken

  • Gereedschap / Reiniging
   • Kwasten, dompelbak, verwerking in sproeitunnel

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Noodzakelijk verbruikshoeveelheid bij kwasten, spuiten (sproeitunnel) of dompelen in vaste installaties: verbruiksklasse 1 en 2 = 15 gram houtbeschermingsmiddelconcentraat/m² hout.

  • Algemene instructies
   • Naderhand ontstane zaag-/snijvlakken en drogingscheurtjes met een 30%-ige oplossing nabehandelen.

    Het product is ingeschreven overeenkomstig de biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 en toegelaten door het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA). Deze toelating vervangt de algemene bouwtoezichtskeuring van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

    Conform DIN 68880-1 moeten alle houtbeschermende maatregelen tijdig en zorgvuldig in overleg met alle partijen die betrokken zijn bij de bouw (architect, opdrachtgever, uitvoerder) worden gepland, rekening houdend met de wettelijke vereisten en de plaatselijke omstandigheden.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 99 niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.