Art.nr. 211930

  Adolit BS 3

  Preventief werkzaam concentraat voor de tijdelijke bescherming van hout

  Kleur: Adolit BS 3 | 2119

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,0 gr/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Onmiddellijke behandeling van rondhout en gezaagd hout
  • Vermijd het verminderen van de waarde van hout
  • Pijnboom en overzeese houtsoorten
  • In een warme en vochtige omgeving

  Eigenschappen

  • Roestvrij vergeleken met ST37 (normaal staal)
  • Tijdelijke bescherming tegen blauwschimmel
  • Concentratie van economische toepassing
  • Bevat geen boor (niet-bindende componenten)
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemeperatuur: vanaf +5 °C

   • Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Gemiddelde dompeltijd ca. 4 minuten.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Verwerking alleen op vloeistofdichte ondergronden, eventueel de ondergrond afdekken (folie/dekkleden). Behandeld hout tot volledige droging op een vloeistofdichte, harde ondergrond opslaan. Eventueel overtollig respectievelijk afgelekte productrestanten weer hergebruiken of conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

    De beschermende behandeling moet zo snel mogelijk na neerslag of insnijding, maar in ieder geval vóór het risico van infectie in het voorjaar, worden toegepast en moet alle oppervlakken bedekken.

    Na eerder stomen, bijvoorbeeld van beukenhout, de stapel hout moet (een nacht) worden gekoeld voordat het met dit product wordt behandeld.

    In het geval van dennenhout kan de werkingsduur worden verkort en moet de toepassingsconcentratie dienovereenkomstig worden verhoogd.

    De geïmpregneerde houtsoorten zijn beschermd tegen neerslag en luchtig te stapelen. Ook de houtstapeling (afstandhouders) moet met dit product worden geïmpregneerd.

    Het transport van het behandeld hout in een verpakking of gesloten ruimte bevordert de groei blauwzwam; de verbruikshoeveelheid moet in dit geval overeenkomstig de voorwaarden worden verhoogd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Borstel, dompelsysteem, overstromingssysteem, sproeitunnel, sproeisysteem

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Ong. 150 - 180 ml kant-en-klare oplossing per m² houten oppervlak (minimaal 1,5 - 4,0% oplossing)

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.