Art.nr. 214105

  Adolit Colorpasta

  Pigmentconcentraat voor een transparante inkleuring van bouw- en tuinhout bij houtimpregnering

  Kleur: bruin | 2141
  Kleur: bruin | 2141
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,07 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout en tuinhout
  • Dompelen

  Eigenschappen

  • UV-bestendige pigmenten
  • Waterverdunbaar
  • Hoog rendement
  • Verwerkingsinstructies
   • Drogen

    Gedurende ongeveer 24 uur afschermen van regen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.