Art.nr. 211103

  Adolit voor houtconstructies B

  Watergedragen, verwerkingsklaar houtbeschermingsmiddel, zonder zware metalen

  Kleur: kleurloos | 2111
  Kleur: kleurloos | 2111
  Kies een kleur

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,1 gr/cm³
  Geur geurneutraal

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Hout binnen en buiten
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform EN 335-1, GK 1 en 2
  • Statisch belaste structuren onder dak (bv. dakstoelen)
  • Voor niet statisch belast hout
  • Ook geschikt voor KVH

  Eigenschappen

  • Gebruiksklaar
  • Goede indringing
  • Preventieve bescherming tegen houtaantastende insecten en schimmels
  • Heeft geen invloed op kunststoffen, glas, koper & ijzer en verven
  • Geurloos
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon en stofvrij zijn.

    Toelaatbare houtvochtigheid: u > 20% (behalve kunstmatig gedroogd hout).

    Het hout moet helemaal voltooid gezaagd of gesneden zijn.

   • Voorbereidingen

    Oude verflagen (bijv. dekkende lakken of verven), schors, bast en vuil geheel verwijderen.

    Indien noodzakelijk het droge hout (u < 20%) voornatten met een lagedrukspuit en water.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: vanaf +5°C.

   • Strijken, impregnatie door boorgatenprocédé (onder druk)

    Na complete droging (4 weken) kan het hout behandeld worden met de vermelde solvent- of watergedragen producten.

    Het hout tijdens de droging onder een dak leggen en op een vast en ondoordringbaar oppervlak om de afwassing van het houtbeschermingsproduct te voorkomen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Droog: na min. 48 uur Overschilderbaar: na min. 4 weken

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Blokkwast, kwast, trechter, injectiepomp, spuitapparatuur (bijv. Gloria 405/410 T), drukslang met grijpkop, plastic injector

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Preventief werkzaam tegen houtrot en insecten bij 120 ml/m² (= 132 gr/m²)

  • Algemene instructies
   • Het product is ingeschreven overeenkomstig de biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 en toegelaten door het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA). Deze toelating vervangt de algemene bouwtoezichtskeuring van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 04* anorganische houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.