• Betofix HB [basic]

  Art.nr. 108225

  Betofix HB [basic]

  Minerale aanbrandlaag

  Kleur: grijs | 1082
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hechtsterkte (28 d) > 1,5 N/mm²
  Schudmaat ong. 1,5 kg/dm³
  Waterdosering 5,0-5,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Binnen en buiten
  • Hechtlaag op alle minerale ondergronden.

  Eigenschappen

  • Kunstharsveredeld
  • Hoge drukvastheid
  • Gecertificeerd conform EN 1504-3
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Oppervlakte opruwen

    De sterkte van de ondergrond moet minstens > 1,5 N / mm² bedragen

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • Mat-vochtige oppervlakten inkwasten

    De daarop volgende werkzaamheden vers-in-vers uitvoeren

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast
   • Mixer, troffel, kwast, borstel, slurrybezem

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,1 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,1 kg/m² per bewerking

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten