• BIT 1K S

  Art.nr. 087325

  BIT 1K S

  Te spuiten, oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde bitumenafdichting met rubber vulstoffen, 1K

  Varianten
  0873 | BIT 1K S
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof-bitumen-emulsie met rubbergranulaten
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ong. 1,04 kg/l
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ong. 48 uur*
  Consistentie Dikvloeibaar, tixotroop
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Schuifdruktest Voldoet
  Droog restwaarde ong. 70 Vol.%

  Technische gegevens

  * Afhankelijk van de weersomstandigheden en de natte laagdikte kan de vooropgestelde tijd verkorten of verlengen.

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkelafdichting

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Verhoogde drukvastheid
  • Spuitbaar
  • Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Bereid betonnen ondergronden voor op de wand-/basisverbinding door middel van mechanische verwijdering.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de binnenhoeken af met een geschikte, minerale mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Het materiaal in meerdere lagen op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Geschikt spuitapparatuur

   • gereedschap onmiddellijk schoonmaken na gebruik met water, eventueel door toevoeging van Bitumen SHM (0881).

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,5 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,5 kg/m²/mm droge laagdikte Voor details zie verbruikstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterindringsklasse
    (volgens DIN 18533)

    Droge laag-dikte
    (mm)
    Natte laag-dikte
    (mm)
    Verbruik (kg/m²) Opbrengst 25 kg (m²)

    W1-E

    Grondvocht en water zonder druk


    ≥ 3 ong. 4,5 ong. 4,5 ong. 5,6

    W2.1-E*
    Gematigde inwerking van drukkend water (Dieptes beneden maaiveld > 3 meter )


    ≥ 4 ong. 6,0 ong. 6,0 ong. 4,2
    W3-E
    Water zonder druk op bovenzijde plafonds 

    ≥ 4 ong. 6,0 ong. 6,0 ong. 4,2
    W4-E
    Spatwater op sokkelafdichting
    en capillair vocht in en onder wanden


    ≥ 3 ong. 4,5 ong. 4,5 ong. 5,6
    Toeslag op laagdiktes conform DIN 18533

    du = Schraaplaag verbruik ong. 1,0 kg/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ong. 0,5 kg/m² (dmin = 4mm)

    * Er is geen test voor de afdichting bij de overgang naar componenten met een hoge waterdoorlaatbaarheid (PG - ÜBB).

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.