Art.nr. 087325

  BIT 1K S

  Te spuiten, oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde bitumenafdichting met rubber vulstoffen, 1K

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof-bitumen-emulsie met rubbergranulaten
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ca. 1,04 kg/l
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ca. 48 uur*
  Consistentie Dikvloeibaar, tixotroop
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Schuifdruktest Voldoet
  Droog restwaarde ca. 70 Vol.%

  Technische gegevens

  * Afhankelijk van de weersomstandigheden en de natte laagdikte kan de vooropgestelde tijd verkorten of verlengen.

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Afdichting belastingklasse 4, 5, 6 conform DIN 18195 (teruggetrokken sinds juni 2017)
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkelafdichting

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Verhoogde drukvastheid
  • Spuitbaar
  • Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de kim af met een minerale toepasselijke mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +35 °C verwerken.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Het materiaal in meerdere lagen op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Technik Service, tel. 05432 83-153.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Verfkwast (4540), slurrykwast (4517), geschikt spuitapparatuur

   • gereedschap onmiddellijk schoonmaken na gebruik met water, eventueel door toevoeging van Bitumen SHM (0881).

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,5 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,5 kg/m²/mm droge laagdikte Voor details zie verbruikstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterindringklasse
    (conform DIN E 18533)

    Blootstellingsklasse
    (conform DIN E 18195)

    Droge laag-dikte
    (mm)

    Natte laag-dikte
    (mm)

    Verbruik

    (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg (m²)
    W1.2-E
    Grondvocht en water zonder druk

    Probleemgeval 4
    Grondvocht en water zonder druk

    >3,0    ca.4,5  ca.  4,5 ca. 5,6

    W2.1-E

    Gematigde inwerking van drukkend water (Dieptes beneden maaiveld > 3 meter )


    Probleemgeval 6
    Stuwend water en water onder druk

    > 4,0  ca.6,0  ca. 6,0 ca. 4,2
    W3-E
    Water zonder druk op boven-zijden plafonds

    Probleemgeval 5
    Water zonder druk op boven-zijden plafonds

    > 4,0  ca.6,0  ca.  6,0 ca. 4,2
    W4-E
    Spatwater op sokkelafdichting
    en capillair vocht in en onder wanden

    Sokkelafdichting in opgaand metselwerk >3,0  ca.4,5        ca. 4,5 ca. 5,6

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.