• Gebindeabbildung BIT 1K (basic)

  Art.nr. 087210

  BIT 1K [basic]

  Oplosmiddelvrije kunststofgemodificeerde dik-bitumencoating met polystyreen 1K

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof gemodificeerde bitumenemulsie op basis van polystyreen
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ca. 0,75 kg/l
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ca. 72 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden en de natte laagdikte kan de droogtijd langer of korter zijn)
  Consistentie Pasteus, tixotroop
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) Voldoet
  Droog restwaarde ca. 80 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Afdichting belastingklasse 4, 5, 6 conform DIN 18195 (teruggetrokken sinds juni 2017)
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en voetafdichting

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de kim af met een minerale toepasselijke mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Eventueel de ondergrond met Kiesol (1:1 met water) gronderen!

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5ºC en boven +35°C verwerken.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Breng volgens de regels twee lagen materiaal aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Technik Service, tel. 05432 83-153.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Scheplepel (4103), vlakspaan (4004), laagdiktespaan (4000), aangepast spuitapparatuur.

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 ltr / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,3 l/m²/mm droge laagdikte Details zie verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterindringklasse
    (conform DIN E 8533)

    Blootstellingsklasse
    (conform DIN E 18195)
    ingetrokken sinds juli 2017
    Droge laag-dikte
    (mm)

    Natte laag-dikte
    (mm)

    Verbruik
    (l/m²)

    Opbrengst 30 l
    (m²)

    W1.2-E
    Grondvocht en water zonder druk

    Probleemgeval 4
    Grondvocht en water zonder druk

    ≥3,0 ca.4,0 ca. 4,0 ca. 7,5
    W2.1-E
    Gematigde inwerking van drukkend water (Dieptes beneden maaiveld > 3

    Probleemgeval 6
    Stuwend water en water onder druk

    ≥4,0  ca.5,0  ca. 5,0 ca. 6,0
    W3-E
    Water zonder druk op boven-zijden plafonds

    Probleemgeval 5
    Water zonder druk op boven-zijden plafonds

    ≥4,0  ca.5,0 ca. 5,0 ca. 6,0
    W4-E
    Spatwater op sokkelafdichting
    en capillair vocht in en onder wanden

    Sokkelafdichting in opgaand metselwerk ≥3,0  ca.4,0  ca. 4,0 ca. 7,5
    Toeslag op de laagdikte conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 l/m² (afhankelijk van de ondergrond)
    dv = - met laagdiktespaan niet nodig
            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 l/m² (dmin = 4mm)

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.