• 0000308013_Color_SP

  Art.nr. 308005

  Color SP

  Hoogwaardige dampdoorlatende binnenmuurverf voor saneerputz systemen

  Kleur: wit | 3080
  Kleur: wit | 3080
  Kies een kleur

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel oplosmiddelvrije acrylaatdispersie
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,4 kg/ltr
  Pigment titaandioxide
  Viscositeit verwerkingsklaar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor wanden binnen en plafonds
  • Dekkende verf voor saneerpleisters binnen
  • Minerale ondergronden
  • Renovatielaag op matte, draagkrachtige oude verflagen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddel- en weekmakervrij
  • Emissiearm
  • Schrobvast klasse 3 conform EN 13300
  • Dekvermogen klasse 1 bij 7,5 m2/l
  • Glansgraad: stompmat
  • Hoge dampdoorlaatbaarheid
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof- en scheurvrij

    Vrij van bouwzouten

   • Voorbereidingen

    Niet draagkrachtige, oude verflagen volledig verwijderen

    Zandende, vast hechtende ondergronden gronderen met Primer Hydro F (2842).

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.

    Materiaal afhankelijk van de ondergrondconditie in 1 - 2 bewerkingen toepassen

    Wachtijd tussen de beide lagen, minstens 8 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Kwast, blokkwast, vachtroller, airless spuitapparaat

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Verbruik
   • 130 - 150 ml per laag 7 m²
   • Ca. 0,13 - 0,15 ltr/m² per laag

   • Afhankelijk van de ondergrondconditie

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten