Art.nr. 191010

  ELP-1K

  Oplosmiddelvrije, kunststofgemodificeerde bitumen afdichtingscoating, 1K

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof-bitumen-emulsie
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ca. 1,10 kg/l
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ca. 48 uur
  Consistentie Dik vloeibaar, tixotroop
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Droog restwaarde ca. 65 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Sokkelafdichting
  • Beschermende coating op beton, metselwerk en stuc onder het maaiveld.
  • Grondering onder bitumeuse afdichtingen (PMBC)
  • Capillaire afsluiting

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Bestand tegen beton aantastend water (DIN 4030 XA3)
  • Algen-, rot en strooizoutbestendig
  • Warmte- en koudebestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5ºC tot maximum +35 °C verwerken.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Het materiaal in meerdere lagen op de voorbereide ondergrond aanbrengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verfkwast (4540), slurryborstel (4517), geschikte spuitapparatuur.

   • gereedschap onmiddellijk schoonmaken na gebruik met water, eventueel door toevoeging van Bitumen SHM (0881).

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,7 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,7 kg/m²/mm droge laagdikte Details zie verbruikstabel

  • Toepassingsvoorbeelden

   • Nattelaagdikte

    (mm)

    Verbruik

    (kg/m²)

    Opbrengst 25 kg

    (m²)

    Eerste laag met rol/borstel
    0,6 - 0,8
    Elke verdere laag
    ca. 0,5
    Horizontale oppervlakken
    ≥ 1,0
    3 mm droge laagdikte 4,6 ≥ 5,0 ca. 5,0
    4 mm droge laagdikte 6,0 ≥ 6,6 ca. 3,8

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten