Art.nr. 0676

  Groene aanslagverwijderaar

  Speciale reiniger voor het verwijderen van algen op terrassen, tegels, klinkers en metselwerk

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Aggregatietoestand vloeistof
  pH-Waarde (20 °C) 7,6

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Ondergronden van beton, natuursteen, kalkzandsteen, keramiek, glas, hout, kunststof en WPC

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verwijdert zelfstandig en zeer diep organische vervuilingen
  • Nawassen niet noodzakelijk, 24 uur inwerktijd
  • Toepassing puur of verdund met water
  • Duurzame werking bij onverdunde toepassing
  • Zonder actief chloor
  • Tast de ondergrond niet aan
  • Werkvoorbereiding
   • Voorbereidingen

    Grove vervuiling mechanisch verwijderen.

  • Verwerking
   • gieten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal op de droge ondergrond gelijkmatig aanbrengen en laten inwerken.

    Inwerktijd 24 uur, tegen regen beschermen, niet met water naspoelen.

    Na voldoende inwerktijd het oppervlak schoonmaken.

    Indien noodzakelijk, kan men het reinigingsproces herhalen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Steeds een proefvlak zetten!

    Nabijgelegen gewassen en sierplanten net zoals bouwdelen indien noodzakelijk met een folie beschermen tijdens te behandeling.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gieten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Gieter, gloriaspuit

   • Gereedschap in verse toestand met water reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ca. 10 ml / m² per laag
   • ong. 10 ml/m² (mengverhouding 1 : 10)

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Het spoelwater niet in contact laten komen met ander water.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 02* organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.