Art.nr. 285025

  Marmerlijm

  Witte natuursteen- en tegellijm

  Button Geprüft nach C2 TE - hoch standfest lange klebeoffen
  Kleur: Marmerlijm | 2850
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Beloopbaar/in te voegen ca. 3 uur
  Belasting ca. 24 uur
  Lijm laagdikte Tot max. 15 mm
  Open lijmtijd Tot 20 minuten (afhankelijk van de temperatuur)
  Schudmaat ca. 1,2 kg/dm³
  Waterdosering 25% komt overeen met 6,25 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Voor het verlijmen en het leggen van keramische wand- en vloertegels
  • Het verlijmen van natuursteen wand- en vloertegels
  • Het verlijmen van glasmozaïek en glasbouwstenen
  • Binnen- en buiten
  • Zowel in droge omstandigheden, natte cellen alsook voor onder water.
  • Afdichting in combinatie (AiV)
  • Oneffenheden in de ondergrond kunnen tot 5 mm worden geëgaliseerd
  • Is uitermate geschikte voor ondergronden welke zouden kunnen “werken” (bijv. vloeren met vloerverwarming, balkons, terrassen, oude bestaande tegels)

  Eigenschappen

  • Wit bindmiddel
  • Snelle binding met water
  • Hoge hechttreksterkte (C 2)
  • Hoge afschuifwaarde (T) en hoog hechtingsvermogen
  • Verlengde verlijmingsopentijd (E)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Ondergrond egaliseren.

    Sterk zuigende ondergronden met Diepgrondering W voorbehandelen.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Ter verhoging van de hechttreksterkte een schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Materiaal direct met een aangepaste tandkam uitkammen.

    Het te verlijmen materiaal in de verse lijmlaag leggen en aandrukken,

    Verwijder de verse mortelresten.

    Voegen vrijwaren van mortelresten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Op vloeren met vloerverwarming er voor zorgen dat de Remmers Extraflex in een gesloten mortellaag, dikte van 2 mm, onder het te verlijmen materiaal wordt aangebracht.

    Bij het plaatsen op een bestaande, vaste oude bekleding eerst een schraaplaag aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Mixer, mengspiraal, spaan, troffel, lijmkam.

   • Wanneer het materiaal nog niet is verhard met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog in gesloten verpakking ca. 12 maanden

  • Verbruik
   • ca. 1,25 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,25 kg/m²/mm laagdikte 4 mm kam: ca. 2,5 kg/m² 8 mm kam: ca. 5,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten