• RM GM M20

  Art.nr. 064325

  RM GM M20

  Minerale natuursteen restauratiemortel voor het opvullen van dieper liggende beschadigingen

  Varianten
  M20
  Varianten
  0643 | grijs (eigen kleur)
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) Ca. 5 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) > 20 N/mm²
  E-module (DIN 1048) Ca. 18 kN/mm²
  Maximale korrelgrootte 2 mm
  Waterdosering 3,25 - 4,15 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Kernopbouw onder restauratiemortels bij diepe herstellingen.

  Eigenschappen

  • Laag gehalte aan vrije alkaliën
  • Goede kanthechting.
  • Geringe eigen spanning
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    De noodzakelijke reinigingsmaatregelen treffen, waarbij de ondergrond niet wordt beschadigd eventueel door besproeien met koud respectievelijk warm water of door stoomcleaning. Hardnekkige vervuilingen verwijderen door middel van de rotec nevelstraaltechniek of met gebruikmaking van Remmers reinigingsproducten (bijv. Clean FP , Clean AC of Clean WR).

    Om het veiligstellen van het bestaan van historische waardevolle ornamenten en sculpturen verwijder zorgvuldig vuil korsten en onderneem een intensieve versterking met de juiste Remmers KSE-steenversteviger.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Op de voorgenatte ondergrond een aanbrandlaag met een slurry (droge mortel / water) in een laagdikte van ca. 2 mm aanbrengen.

    De mortel in laagdiktes van 1,5 tot 3 cm nat-in-nat op de aanbrandlaag aanbrengen.

    Na voldoende verharding (zogenaamd wanneer de korrel "springt") het oppervlak opruwen.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • menggereedschap, spaan, vlakspaan, sponsbord, schuurbord

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,8 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ong. 1,8 kg/ltr op te vullen ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten