Art.nr. 051325

  SLP Fix

  Lijmmortel voor SLP-Platen

  Kleur: SLP Fix | 0513
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  AW-waarde / wateropnamecoëfficiënt 0,0085 kg/m²s0,5 / 0,51 kg/m²•h0,5
  Velvorming ong. 20 Minuten
  w80 0,0789 m³/m³
  Waterdosering 7,5 l/25 kg
  Waterdampdiffusie µ 35
  wsat 0,257 m³/m³
  Warmtegeleiding λ 0,93 W/m•K

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Voor het verlijmen en als wapeningsmortel voor bijv. calcium-silicaat-platen, namelijk voor het Remmers SLP-systeem
  • Alle minerale ondergronden welke geschikt zijn voor stucwerk, met uitzondering van gips

  Eigenschappen

  • Aangepast capillair remmend
  • Bevat geen minerale vezels
  • Lange open lijmtijd
  • Zakt nagenoeg niet na en heeft een goede directe hechting
  • Waterdicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Indien nodig ondergrond mat vochtig voornatten.

    Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F (art.nr. 2842).

    Nivelleren en egaliseren van zeer ongelijke oppervlakken - voegafdichting en oppervlakteuitvlakking met SP Levell.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Indien nodig, egaliseer de ondergrond oneffenheden <8 mm met het materiaal.

    Een schraaplaag wordt aanbevolen als een voorbereidende stap.

    Het materiaal door middel van een tandkam (tand minstens 15 mm, geeft 7-8 mm kleefbed) op de rugzijde van de plaat aanbrengen.

    Onderaan beginnen met het aandrukken van de plaat.

    Volledig dekkend verlijmen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Wachttijd tussen het verkleven en het spachtelen is minstens 24 uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Mixer, mengspiraal, dwangmenger, troffel, spaan, lijmkam.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 1,2 kg/m²/mm laagdikte ong. 2,5 - 3,5 kg/m² bij volvlakse verlijming

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten