Art.nr. 040925

  SP Fill Q3

  Minerale spachtel en fijnpleister

  Kleur: antiek wit | 0409
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Korrelgrootte 0,3 mm
  Capillaire wateropname w24 >1 kg/m²•h0,5
  Laagdikte Eén laag: 1 - 5 mm
  Schudmaat ong. 1,1 kg/dm³
  Waterdosering 7,5-8,0 l/25 kg
  Druksterkteklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Geschikt om af te werken met een muurverf of behang.
  • Voor het glad en strak afwerken van saneerputzen en minerale basisstuclagen
  • Minerale vlakspachtel voor binnen- en buiten

  Eigenschappen

  • Geschikt voor muurverven en behang
  • Schuurbaar
  • Laagdikte éénlagig 1 - 5 mm
  • Hand- en machinaal verwerkbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond voornatten.

    Hydrofobe ondergrond met ontspannen water voornatten.

    Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F (art.nr. 2842).

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Het product aanbrengen in de gewenste laagdikte.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Nabewerking van het oppervlak na uitharding.

    Na uitharding schuurbaar.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor aansluitende oppervlakten alleen materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 153

  • Gereedschap / Reiniging
   • menggereedschap, spaan, vlakspaan, sponsbord, viltbord

   • Gereedschap kan voordat de mortel is verhard met water worden gereinigd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • Ongeveer 1,3 kg/m² per mm laagdikte, gemiddeld tot 3,0 kg/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten