Art.nr. 042020

  SP Top [basic]

  Saneerpleister

  Kleur: grijs (eigen kleur) | 0420
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
  Kwaliteitswaarborg GG-Cert
  Laagdikte één laag 15 - 30 mm
  Schudmaat ong. 1,35 kg/dm³
  Waterdosering ong. 4,5 ltr / 20 kg
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte na 24 uur < 5 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Ondergronden met een hoge zoutbelasting
  • Instandhouding, renovatie en sanering van oud, vochtig en met zout belast metselwerk

  Eigenschappen

  • Dampdoorlatend
  • Laagdikte één laag tot 30 mm!
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Indien nodig ondergrond mat vochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Product SP Prep als hechtbrug wratachtig spuiten of werpend aanbrengen (dekkend 50-70%) in een laagdikte van maximaal 5 mm.

    Alternatief: Product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: Zwak zuigend

    Het product SP Prep wordt volledig dekkend (100%) in een laagdikte van maximaal 5 mm aangebracht, bij voorkeur met spatmolen.

    Alternatief: Product als schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    SP Prep (Aanbrandmortel) volledig dekkend als aanbrandlaag, wratachtig in de laatste slurrylaag nat-in-nat aanbrengen.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

     

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Als alternatief: kunt u tussen de twee lagen, vers-in-vers een wapeningsnet (Tex 6,5 / 100, artikelnr. 0236) plaatsen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met rasterspaan.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen en/of diepe groeven) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor een succesvol resultaat van de sanering is het onontbeerlijk de droogomstandigheden volgens WTA voorschriften 2-9-04 / D te volgen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 153

    Machinale verwerking kan tot verandering van de productspecifieke technische gegevens zoals sterkte, gehalte luchtporiën enz. leiden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Mengapparatuur, troffel, spaan, rei, schuurbord.

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 12 kg/m² per cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.