Art.nr. 106005

  Sporenvrij

  Chloorvrij concentraat ter reducering van sporen in besmette ruimtes

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,05 gr/ml
  pH-Waarde ong. 3,0

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Het doden van schimmelsporen in gesloten ruimtes
  • Het doden van schimmelsporen op bouwelementen en meubilair
  • Preventie en bescherming van de gezondheid tegen biologische aanslag bij de sanering van gebouwen

  Eigenschappen

  • Kiem- en sporendodend
  • Bevat geen actief chloor en organische biociden
  • Verdraagzaam met alle in de bouw voorkomende ondergronden
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Aerosol behandeling:
    Het materiaal als fijn aerosol vernevelen.
    De nevel gelijkmatig in de tochtvrije, gesloten ruimte verdelen.
    Na 2 uur inwerktijd zorgvuldig ventileren.
    Vochtige oppervlakken van bijv. meubelen, ramen afnemen.

     

    Oppervlaktebehandeling:
    Het materiaal met een geschikt sproeiapparaat aanbrengen.
    Minstens 60 minuten laten inwerken.
    Bij sterk zuigende ondergronden de behandeling eventueel herhalen.
    Vochtige oppervlakken bijv. meubels, ramen enz. afnemen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Compatibiliteit van het materiaal voor gebruik eerst op een onopvallende plek testen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Blank metaal direct met water afwassen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Geschikt sproeiapparatuur van water- en corrosiebestendig materiaal, nevel- of foggingsystemen

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • Aerosol: ong. 3 - 5 ml/m³ ruimte Oppervlaktebehandeling: ong. 200 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Niet met andere reinigingsproducten vermengen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 20 01 14* zuren

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.