Art.nr. 282001

  Uniplan Grondering

  Grondering en hechtprimer voor Uniplan vloeregaliseermortel

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid grijs
  Dichtheid (20 °C) ca. 1,0 gr/cm³
  pH-Waarde 7
  Viscositeit ca. 2500 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor vloeren binnen
  • Grondering voor dichte en niet zuigende ondergronden, zoals bijv. oude keramische tegels, gietasfalt, anhydrietvloeren, zeer dichte, gladde cementgebonden ondergronden, houten vloeren, multiplex, betonplex enz.
  • Onder Remmers tegellijmen en Remmers vloeregaliseermortels
  • Grondering op goed hechtende lijmresten, waar Remmers Uniplan wordt aangebracht

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Gebruiksklaar
  • Sneldrogend
  • Uitstekende hechting op niet zuigende ondergronden
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof- en scheurvrij

   • Voorbereidingen

    Bij gietasfalt en ondergronden uit de asfaltklasse (GE 10/15) is stofvrij stralen absoluut noodzakelijk.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen
   • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Het materiaal op het oppervlak aanbrengen en gelijkmatig met een rubberen vloertrekker verdelen.

    Direct daarna het materiaal met een verfroller of kwast zorgvuldig aanbrengen op de ondergrond.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Schuimroller, kwast, blokkwast

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, vorstvrij, droog, opgeslagen tenminste 12 maanden.

  • Verbruik
   • specifiek voor het object / m²
   • Ca. 0,1 - 0,2 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.