• ZM AF

  Art.nr. 015201

  ZM AF

  Hulpstof als versneller voor mortels, chloridevrij

  Varianten
  0152 | ZM AF
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,25 g/cm³
  Kleur Groene oplossing
  pH-Waarde ong. 12
  Halogeengehalte 0,01 M-%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Snelverharder voor mortels bij lage buitentemperaturen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Vrij van chloride-additieven
  • Geen uitbloeiingen en bevordert geen corrosievorming conform de voorschriften voor betonhulpstoffen.
  • Geringe plastificerende werking zonder luchtbelvorming
  • Houdt het overtollige water vast en verkleint daarmee het gevaar van vorstschade aan het oppervlak.
  • Verwerkingsinstructies
   • Afhankelijk van de dosering mengen met het toegevoegde water of met de aggregaten. De waterbesparing moet worden overwogen!

    De structurele beschermingsmaatregelen bij lage temperaturen zijn vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en het type en de afmetingen van de bouwdelen.

    Werk niet op bevroren oppervlakken of met antivriesmiddelen (zoals spiritus, glycol) en gebruik ook geen bevroren supplementen.

    Mortel geproduceerd met ZM AF ontwikkelt warmte en moet worden beschermd tegen warmteverlies door het afdekken met warmtewerende matten.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Doseerhulp

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Ong. 0,5 - 2,0 kg per 50 kg cement afhankelijk van de temperatuur

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's