Art.nr. 091001

  ZM EX

  Verbeteren van dekvloeren/chape, plastificeerder en vorming van poriën

  Productspecificaties

  Bij levering

  Karakter Vloeibaar
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,03 g/cm³
  Kleur Kleurloos tot geelachtig
  pH-Waarde ong. 8
  Halogeengehalte ≤ 0,1 M-%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Cementdekvloeren/chape
  • Zwevende en vastliggende dekvloeren/chape

  Eigenschappen

  • Vermindert toevoeging van water
  • Verkort de wachttijd tot afgewerkt kan worden
  • Vergemakkelijkt de verwerking
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen: minstens +5 ºC tot maximum +25°C .

   • Voeg het product toe aan het water.

  • Verwerkingsinstructies
   • Om de exacte extra hoeveelheid te bepalen, moet vóór gebruik een geschiktheidstest in overeenstemming met DIN EN 206-1 in combinatie met DIN 1045-2 worden uitgevoerd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Doseerhulpmateriaal

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Ongeveer 1,5 kg / m³ dekvloer/chape mortel, meestal 20 g / m² per cm dikte. Dosering: 1:100 in water

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's