• Power Protect First-Aid-Gel

  Art.nr. 068412

  Power Protect First-Aid-Gel

  Fungicide gel voor het verwijderen van schimmels en binden van sporen

  Varianten
  0684 | Power Protect First-Aid-Gel
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 0,86 g/ml
  Geur Alkoholisch
  Viscositeit Gelachtig

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen
  • Directe binding van schimmelsporen
  • Verwijderen van schimmels op minerale en andere alcoholbestendige ondergronden
  • Tijdelijke bescherming voor de gezondheid bij schimmelsanering

  Eigenschappen

  • Voorkomt het vrijkomen van sporen in de lucht
  • Op alcoholbasis
  • Depotwerking tot aan de schimmelsanering
  • Handelt snel en zelfstandig
  • Diepe werking
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Alcoholbestendig.

   • Voorbereidingen

    Eventueel grotere vruchtlichamen met geschikt gereedschap opzuigen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kitpistool
   • Het materiaal met voldoende druk op het te behandelen oppervlak aanbrengen.

    Breng het materiaal aan op het te behandelen oppervlak met behulp van de meander-, kruis- of lijntechniek.

    Zorg voor een homogene laagdikte van 1 - 2 mm over het verontreinigde gebied, zo vrij mogelijk van luchtbellen.

    Geschikte, statische folie gesloten er overheen leggen en de randen rondom met tape vastplakken.

    Het materiaal onder het folie met geschikt gereedschap gelijkmatig verdelen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

    Toepassing ca. 20 cm meer dan het zichtbaar aangetaste oppervlak.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kitpistool
   • Hand-, perslucht- of elektrisch patroonpistool, behangborstel, behangspatel, roller of trekker

   • Het gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • Bewaren in ongeopende originele verpakking, ontoegankelijk voor kinderen, droog, koel en beschermd tegen direct zonlicht en vorst in goed geventileerde ruimten gedurende ten minste 36 maanden. Niet roken in de opslagruimtes.

  • Verbruik
   • Ca. 2.000 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Na het aanbrengen geeft de Power Protect First-Aid Gel langzaam isopropanol af. Aangezien isopropanol een potentieel ontvlambare stof is, zouden zich onder ongunstige omstandigheden explosieve alcohol-luchtmengsels kunnen vormen. Daarom moeten ontstekingsbronnen worden vermeden en moet de ruimte waarin de behandelde onderdelen zich bevinden goed worden geventileerd.

    Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

    Na max. 14 dagen moeten de schimmelsaneringsmaatregelen geschieden, alternatief is het oppervlak opnieuw te behandelen.

    Na max. 14 dagen het folie verwijderen en op de juiste wijze afvoeren.

    Niet gedroogde materiaalrestanten op de juiste wijze afvoeren.

    Koker niet boven +35 °C verhitten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 07 04 04* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.