R

Minerale restauratiemortel

Art.nr. 0750

Gietbare, minerale restauratie-, reparatiemortel

Art.nr. 0588

Minerale natuursteen restauratiemortel voor het opvullen van dieper liggende beschadigingen

Art.nr. 0643

0000056610_RM_RZ_Historic

Snelafbindende voeg, reparatie- en restauratiemortel op basis van Romeins cement

Art.nr. 0566

Minerale natuursteenreparatiemortel, cementvrij

Art.nr. 0585

Minerale reparatiemortel tot op "nul uitlopend“ te verwerken.

Art.nr. 0596

Hoogelastische geslotencellige polyethyleenschuimsnoer

Art.nr. 4260