R

Minerale restauratiemortel

Art.nr. 0750

Minerale restauratiemortel, gietbaar

Art.nr. 0588

Minerale natuursteen restauratiemortel voor het opvullen van dieper liggende beschadigingen

Art.nr. 0643

Snelafbindende voeg, reparatie- en restauratiemortel op basis van Romeins cement

Art.nr. 0566

Minerale natuursteenreparatiemortel, cementvrij

Art.nr. 0585

Minerale reparatiemortel tot op "nul uitlopend“ te verwerken.

Art.nr. 0596

Zacht Rotec straalgranulaat, niet gevaarlijk voor silicose

Art.nr. 5280

Hoogelastische geslotencellige polyethyleenschuimsnoer

Art.nr. 4260