• Gietkit PUR 2K
 • Gietkit PUR 2K
 • Gietkit PUR 2K
  • Gietkit PUR 2K
  • Gietkit PUR 2K
  • Gietkit PUR 2K

  Art.nr. 755004

  Gietkit PUR 2K

  Zelfnivellerende, twee-componenten voegkit op basis van polyurethaan

  Kleur: grijs | 7550
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,35 g/cm³
  Kleur grijs (ca. RAL 7037)
  Toptijd 60 minuten bij normale temperatuur

  Component A

  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,4 g/ml

  Component B

  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,1 g/ml

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) Ca. 1,3 g/ml

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Elasticiteit tot breuk
  (DIN EN ISO 8339)
  Ca. 80 %
  Volumeverlies
  (DIN EN ISO 10563)
  Ca. 3 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Afdichting van horizontale dilatatie- en stootvoegen
  • Zwaar belaste ondergronden zoals voegen in dekvloeren en betonvloeren, voegen in opslaghallen, magazijnen, laadperrons, terrassen enz.

  Eigenschappen

  • Extreem slijtvast
  • Bestand tegen schurende belasting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De voegflanken moeten draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij zijn. Metaal vooraf blank maken.

   • Voorbereidingen

    Voegflanken met een geschikte Remmers Primer gronderen.

    Diepe voegen met een rugvulling opvullen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 95,1 : comp. B 4,9
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 35°C
   • potlife 60 min
   • Het product na het mengen met behulp van een gieter in de voeg aanbrengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Een ongecontroleerde materiaalvloei moet met passende maatregelen worden voorkomen.

    De stabiliteit van het materiaal kan worden verhoogd door het toevoegen van een geschikt thixotroop middel (bijv. WHG TX).

    Bescherm het materiaal na de verwerking gedurende ten minste 24 uur tegen weersinvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Geschikt mengtoestel, uitgiethelp

    In verse toestand met V 101, in uitgeharde toestand alleen mechanisch verwijderbaar, eventueel na zwelling met V 101

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 135 g/lm bij 1 cm² voegdoorsnede

  • Algemene instructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Na 3 dagen chemisch en mechanisch belastbaar.

    Is niet compatibel met bitumen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.