©
©

Wat, waarom & hoe

Wat is BENOveren?

BENOveren? Inderdaad. Wie verstandig is, gaat vanaf nu "BEter reNOveren".

BENOveren staat bekend als "beter renoveren dan gebruikelijk is". Wie een blik werpt op het Vlaams gebouwpatrimonium merkt meteen hoe hoog de nood is naar efficiënte, correcte én toekomstgerichte renovatie. Precies daarom hebben de Vlaamse overheid en diverse sectororganisaties de handen in elkaar geslagen en een Renovatiepact afgesloten.

Remmers ondersteunt als BENOvatie-voorloper de doelstellingen in het renovatiepact. Als fabrikant en specialist in renovatie en restauratie, bieden we kwaliteitsvolle en duurzame producten en systemen voor een correcte, efficiënte én toekomstgerichte renovatie.

Vocht als grote spelbreker

Maar al te vaak is vocht een spelbreker, met grote gevolgschade. Vochtproblemen worden veroorzaakt door verschillende factoren. Alvorens men kan starten met BENOveren, moet het gebouw volledig vrij zijn van vocht. Begin dus eerst met een grondige controle én vochtbestrijding, en start daarna pas de renovatie- en restauratiewerken!

Er zijn verschillende types vocht mogelijk in een gebouw:

  • Een vochtige of natte kelder
  • Opstijgend (capillair) vocht
    Opstijgend vocht veroorzaakt niet alleen vochtproblemen, maar ook schade aan materialen en afwerking door de hoge concentratie en de kristallisatie van zouten uit de bodem. Dit alles resulteert in een bouwfysische aftakeling van het gebouw, een verminderd comfort, geurhinder én gezondheidsproblemen van allerlei aard.
  • Doorslaand vocht
    Doorslaand vocht, of lateraal vocht, komt door de buitenmuur naar binnen. Water dringt door de buitenmuren langs scheuren en poreuze bakstenen. De gevel moet terug waterdicht gemaakt worden om ernstige gevolgen te vermijden.
  • Condensatievocht
  • Een lek, bijvoorbeeld door een lekkende dakgoot of gebarsten waterleiding

Voordelen van BENOveren

Er zijn tal van redenen om vandaag nog te starten met BENOveren. Er zijn tal van voordelen. Klaar om ze samen met ons te ontdekken?

BENOveren heeft tal van voordelen. Door te BENOveren bewijs je het milieu en de toekomstige generaties een dienst. Een goed geïsoleerde en droge woning heft minder verwarming nodig, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot én een lagere energiefactuur.

BENOveren heeft niet alleen een positief effect op de energiefactuur en het binnenklimaat. Dankzij een grondige en duurzame renovatie, zorg je voor een functionele woning die klaar is voor de toekomst.

©

Het renovatiepact

Vergeet renoveren, zeg BENOveren

Het renovatiepact is een actieplan dat tegen 2050 moet zorgen voor een energetische opwaardering van het volledige Vlaamse woningpark. Om de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid en sectororganisaties de handen in elkaar geslagen en een renovatiepact afgesloten.

Er moet meer én grondiger verbouwd worden om tot een betere energieprestatie te komen. We kunnen er haast niet naast kijken: het overgrote deel van het Vlaams woningpatrimonium is sterk verouderd. Net die oudere woningen scoren slecht op vlak van energieprestatie.

De ambitie van het Vlaams Energieagentschap is om elk huis of appartement even energiezuinig te maken als een nieuwbouwwoning van vandaag, en dat tegen 2050.