• EB Tape 20

  Art.nr. 459101

  EB Tape 20

  Expanderende Bentoniet-voegenband

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vorm Afmeting 20 x 25
  Waterdruk getest bij 5 bar

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Binnenafdichting van bouwvoegen in beton en gewapend beton
  • Afdichting tot 5 bar
  • Vloer/wandvoegen
  • Afdichting van doorvoeren.

  Eigenschappen

  • Zwellend
  • Flexibel
  • Omkeerbare zwelling
  • Gemakkelijke bevestiging d.m.v. het montage rooster
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Ondergrond: droog

   • Voorbereidingen

    Zie installatie-instructies.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen beneden de +5ºC en boven +30°C verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mechanische bevestiging met montage rooster (4592).

    Betondekking minstens 8 cm.

    Voor mechanische schade beschermen.

    Tot voor het betonneren beschermen tegen vocht.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
    tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m
   • Naar behoefte

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.