©

Kwaliteit & milieu

Ons kwaliteits- en milieubeheer, en onze politiek voor veiligheid en gezondheid op het werk

Duurzaam denken en handelen

Wij dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor het behoud van het milieu en geven daaraan invulling door op onze werkplek een bijdrage te leveren. De duurzaamheid van ons bedrijf blijven bevorderen en versterken is voor ons geen loze belofte, maar het blijft de basis voor concrete doelstellingen op alle gebieden. We willen tot 2025 vooral de efficiëntie van ons gebruik van grondstoffen en energiedragers verder verbeteren, zonder enig prestatieverlies en zonder aan kwaliteit in te boeten. Met betrekking tot ons productassortiment zullen we nieuwe productkwaliteiten op de markt brengen, die voldoen aan de hoogste normen voor milieu- en consumentenbescherming. Onze vooruitgang op deze gebieden blijven we openbaar maken in jaarlijkse rapporten.

Voor een middelgroot familiebedrijf zoals Remmers is de geplande en transparant beheerde verbetering van onze duurzaamheid een centrale bedrijfsdoelstelling en daarom stevig verankerd in onze bedrijfsvisie.


©

Duurzame producten

Het [eco]-merk van Remmers staat zowel extern als intern voor een verantwoorde omgang met grondstoffen, mensen en de natuur. Producten met dit kwaliteitslabel vindt u in het volledige assortiment van Remmers terug.

Remmers [eco] staat voor een modern, toekomstgericht en duurzaam handelen en heeft betrekking op het afdelingen Product en productie, Aankoop, R&D en Logistiek en verkoop.

Meer informatie

Milestones van het geïntegreerde managementsysteem

In het kader van het "geïntegreerde managementsysteem" dat bij Remmers is geïmplementeerd, laten wij onze continue verbetering jaarlijks controleren door onafhankelijke, gerenommeerde auditoren. Continue verbetering van de kwaliteit, de milieubescherming en de arbeidsveiligheid - al meer dan 25 jaar gecertificeerd!

  • 1993: Gecertificeerd kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 voor delen van de productie
  • 1994: Gecertificeerd kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 voor het volledige bedrijf
  • 1996: Gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens EMAS III voor de vestiging in Bad Düben
  • 1997: Gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens EMAS III voor het volledige bedrijf
  • 2000: Gecertificeerd milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 voor het volledige bedrijf
  • 2005: Gecertificeerd veiligheids- en gezondheidsmanagement (OHSAS / BS 18001)

Actuele certificaten downloaden

©

De bedrijfsvisie van Remmers

Het beleid van Remmers AG beschrijft de basisprincipes en de richtlijnen van ons kwaliteitsbeheer en ons milieu- en veiligheidsmanagement, en vormt het kader voor het vastleggen van onze doelstellingen en de evaluatie van hoever we daarin staan. Met dit beleid ondersteunen we onze aanspraak op klantgerichtheid en op een continue verbetering van alle bedrijfsprocessen.

Een optimale productkwaliteit, een hoog concurrentievermogen, een innovatieve kracht, arbeidsveiligheid en bescherming van het milieu zijn de basis voor het voortbestaan ​​van onze groep en vormen de onmisbare basis van ons succes. De bedrijven binnen de Remmers-groep bieden intelligente oplossingen met innovatieve producten en service op maat. Dit opent de weg naar succes, dankzij partnerships met onze klanten die zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Centraal in het denken en doen van ons bedrijf staan onze klanten en hun tevredenheid, een continue verbetering van ons managementsysteem, de zorg voor de gezondheid van onze medewerkers, de voortdurende verbetering van de beschermingsmaatregelen voor arbeidsveiligheid en gezondheid, en de verbetering van het milieubeheer, onder meer door een zuinig gebruik van grondstoffen en hulpmiddelen.

De naleving van de geldende wettelijke verplichtingen met betrekking tot milieubeheer en arbeidsveiligheid, en van de daarnaast zelf opgelegde verplichtingen wordt gecontroleerd en wordt, net als de bijbehorende processen, regelmatig door ons geëvalueerd. Het gedrag bij bedrijfsstoringen en noodgevallen wordt beschreven in noodplannen, interne meldrichtlijnen en in een veiligheidsconcept. Wij analyseren en controleren voortdurend de impact van onze activiteiten op mens en milieu. Daarbij concentreren we ons op het testen en optimaliseren van onze producten en productieprocessen met betrekking tot de kwaliteit en de impact op het milieu, een minimalisering van de schadelijke invloeden op het milieu bij alle activiteiten en het zuinig en efficiënt gebruik van grondstoffen en hulpmiddelen. De bedrijven van de Remmers-groep voeren een voortdurende, open dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers en overheden, buren en het grote publiek.

Gedocumenteerde verbetering van onze milieuprestaties

De verplichting tot een continue verbetering van onze milieu-impact is voor Remmers geen loze belofte. We evalueren voortdurend ons potentieel tot verbetering en formuleren elk jaar daaruit afgeleide doelstellingen. De maatregelen die daaruit volgen, leiden tot een traceerbare, gedocumenteerde en permanente verbetering van onze milieuprestaties, die kan worden nagelezen in onze milieuverklaring.

Kwaliteit

Kwaliteit is bij Remmers geen toeval, maar het resultaat van teamwork, deskundigheid en zorgvuldigheid. Geen productiebatch verlaat de fabriek zonder grondig getest te zijn. Klanten worden steeds veeleisender, en dat geldt ook voor batchtests. Daarbij gaat het er niet om, door steeds meer uitgebreide correcties een steeds kleiner wordend doel te bereiken, maar integendeel:

Hoe minder moet worden gecorrigeerd, hoe beter het is voor een constante productkwaliteit. Dit kan enkel worden gerealiseerd door middel van een naadloze interactie van alle betrokken factoren. Onze bedrijfsvisie wordt in de laatste fase van de verkoop op kwalitatieve wijze vertegenwoordigd door een prestatiegericht netwerk van deskundige adviseurs, die nauw samenwerken met partners in de industrie, met ambachtslieden en doe-het-zelvers.

Kwaliteit begint al in de aankoopdienst, bij de keuze van leveranciers en grondstoffen.

Dit zet zich voort bij het uitwerken en in de praktijk testen van productsamenstellingen door de R&D-afdeling.

Ook in de productie legt Remmers de nadruk op kwaliteit. Remmers investeert permanent in de meest moderne productie-installaties. Dit leidt tot uiterst stabiele en reproduceerbare processen.