• WHG TX

  Art.nr. 122101

  WHG TX

  Anorganisch thixotroop middel

  Varianten
  1221 | WHG TX
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vorm Volumineus poeder

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Verdikkingsmiddel voor kunstharsen
  • Verdikkingsmiddel voor het SL Floor WHG systeem (AbZ Z-59.12-302)
  • Verdikkingsmiddel voor het SL Floor WGH AS systeem (AbZ Z-59.12-303)

  Eigenschappen

  • Hoog stelvermogen
  • Verwerking
   • Toepassing, vulgraad en verwerking worden bepaald door het hars-harder systeem.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • Droog opgeslagen, onbeperkt.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing, ca. 2 M-% op basis van het bindmiddel.

  • Algemene instructies
   • Het verbruik van het thixotropeermiddel is afhankelijk van de materiaal- en omgevingstemperatuur alsmede de verwerkingsmethode.

    Het thixotropeermiddel beïnvloedt de producteigenschappen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.