• CEM rapid
 • CEM rapid
 • CEM rapid
  • CEM rapid
  • CEM rapid
  • CEM rapid

  Art.nr. 283405

  CEM rapid

  Chloridevrije snelcement voor universele toepassing

  Kleur: grijs | 2834
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Belastbaarheid (20 °C) ong. 15 minuten
  Druksterkte 30 min = ong. 10 N/mm²
  24 uur = ong. 25 N/mm²
  28 dagen = ong. 50 N/mm²
  Begin verharding (20 °C) ong. 5 minuten
  Waterdosering 1,4-1,8 l/6 kg
  6,0-7,5 l/25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • Snelle montagemortel voor inbouwelementen
  • Snelle reparatie van watervoerende lekkages, plaatsen waar water doorsijpelt en doorbraken van water
  • Voor het gieten van open en gesloten vormen
  • Versneller voor normaal afbindende mortel

  Eigenschappen

  • Zeer hoge begin- en eindsterkte
  • Minuten snelle reactie (5 minuten)
  • Waterondoorlaatbaar
  • Vorst- en dooizoutbestendig
  • Te vermengen met cement conform EN 197-1
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • met spaan / plamuren / gieten / voegen
   • droogtijd overschilderbaar na 3 minuten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Snel monteren

    Het te monteren deel met materiaal onder lichte druk opvullen.

     

    Versnellen

    10 - 20 gew.% materiaal afhankelijk van de gewenste verhardingstijd van de cementmortel toevoegen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Productrestanten in de werkemmer versnellen de afbinding.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuren / gieten / voegen
   • Mengapparaat, spaan, spatel

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • droog, tegen vocht beschermen/ verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 2 kg / ltr op te vullen ruimte
   • ong. 2,0 kg/ltr op te vullen ruimte

  • Algemene instructies
   • Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's