©

Uw voordelen van de Remmers Systeem Garantie

Houten ramen en deuren

©

10 jaar lang geen renovatiecoating

Remmers garantiesystemen

Met de Induline Premium-coatingsystemen creëert u elegante en uiterst duurzame oppervlakken, die houten ramen en deuren lang jong houden.

En omdat we daar zeker van zijn, hebben we de Remmers garantiesystemen in het leven geroepen.

Met de RSG/RIG garanderen wij u:

ten minste tien jaar geen renovatiecoatings meer.

RSG biedt u de volgende voordelen

De Remmers Systeem Garantie is veel meer dan enkel maar een 10-jarige garantie op alle met Induline gecoate houten ramen en deuren.

RSG is een volledig kwaliteitsmanagementconcept. Met de officiële toekenning van het RSG-keurmerk ontstaat automatisch een actieve kwaliteitsborging bij ramenfabrikanten en hun medewerkers. Alle productieprocessen worden nauwkeurig geregistreerd en gedocumenteerd. U als eindgebruiker heeft dus de zekerheid dat u uw huis of gebouw voorziet van hoogwaardige houten ramen en deuren.

 • Met RSG 10 jaar lang gegarandeerd geen renovatiecoating
 • Actieve kwaliteitsborging bij ramenfabrikanten en hun medewerkers
 • Alle productieprocessen worden nauwkeurig geregistreerd en gedocumenteerd
 • Systematische scholing van alle betrokken medewerkers
 • Betrekken van de eindgebruiker in de zorg van houten ramen
 • Betrouwbare planning en voorbereiding door decennialange ervaring van Remmers

©
©

Voordelen voor opdrachtgevers

De combinatie van de Remmers Systeem Garantie (RSG) en het hoogwaardige coatingsysteem Induline Premium Coatings biedt opdrachtgevers een groot aantal voordelen.

Want u krijgt wat u wenst: zekerheid. Door Remmers gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven, die de Remmers Systeem Garantie aan hun klanten kunnen doorgeven, worden onderworpen aan regelmatige controles. Bovendien zijn uitvoerende bedrijven verplicht zich aan de fabrieksvoorschriften te houden. En dit bevestigen we zelfs schriftelijk.

 • De RSG mag enkel door gecertificeerde en speciaal opgeleide, gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd
 • Induline coatingsysteem moet voldoen aan de actueel geldende voorschriften en weerspiegelen de huidige stand van de techniek
 • Keurmerk voor een perfecte planning en technische uitvoering
 • Controleerbare kwaliteit door nauwkeurige registratie van de uitvoering
 • Geen extra kosten voor opdrachtgevers (met uitzondering van verzorgingsmiddelen)
 • Systeem met dubbele zekerheid: de planning van de uitvoering wordt op plausibiliteit gecontroleerd, en het uitvoerend bedrijf is verplicht zich aan de opgegeven fabrieksvoorschriften te houden.

Alleen de condities van de Remmers Systeem Garantie gelden hier. Download hier de condities.

Garantievoorwaarden