• Kiesol

  Art.nr. 181001

  Kiesol

  Oplosmiddelvrij, verstevigend verkiezelingsconcentraat 1K

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid / Kleur kleurloos tot geelachtig
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,15 gr/cm³
  pH-Waarde ong. 11
  Versteviging ≤ 5 N/mm²
  Waterafstootbaarheid w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
  Waterdampdoorlaatbaarheid > 90%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht drukloos tot doorvochtingsheidgraad 80%
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen opstijgend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
  • Grondering tegen negatieve vochtinwerking
  • Oppervlakteverbetering

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Verstevigend
  • Porieverdichtend
  • Waterafstotend
  • Muurzoutenremmend
  • Verbetert de hechting, slijtvastheid en oppervlaktestevigheid
  • Verhoogt de bestendigheid tegen chemische aantasting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

     

    Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

    Grondering tegen negatieve vochtbelasting

    De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

    Oppervlakteverbetering

    De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

   • Voorbereidingen

    Bij het injecteren onder lage druk het wandoppervlak min. 30 cm boven en onder de boorgatenreeks met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

     

    Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Boorgaten systeem: op één rij (hart op hart), diameter 12 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, onder een hoek van ca. 45°, boorgatendiepte tot op ca. 5 cm wanddikte.

    Voor wanden met een dikte > 0,6 m is het aanbevolen om de rij boorgaten aan beide zijden te plaatsen.

    Spouwmetselwerk met BSP 3 of BSP 6 (Boorgatenvuller) voorinjecteren.

    Wachttijd voor de volgende laag 7 dagen.

    Gevulde boorgaten perforeren.

    Bij injectie onder druk, het oppervlak van het metselwerk ter plaatse van de boorgatenreeks, 50 cm breed met Kiesol en Afdichtingsmortel dichtzetten.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

   • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Drukloos (doorvochtigheidsgraad < 80%):

    geschikte voorraadtank, bijv. Kiesol doseerkoker (art.nr. 417301) eventueel meerdere malen vullen tot verzadiging.

    - Lagedruk (doorvochtigheidsgraad) <95%):

    Met passende injectieapparaten en injectienippels injecteren.

     

    Grondering tegen negatieve vochtbelasting

    Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

     

    Oppervlakteverbetering

    Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

     

    Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

    Na de injectie vullen van de boorgaten met Boorgatenvuller.

    Maak vervolgens een oppervlakteafdichting ten minste 30 cm onder en boven het niveau van de reeks boorgaten en omvat aangrenzende bouwdelen.

    Niet geschikt als horizontale afdichting voor gasbeton en leem.

     

    Grondering tegen negatieve vochtbelasting

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

    Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.

     

    Oppervlakteverbetering

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
   • Kwast, gloriaspuit, airless spuitapparatuur, gietbeker, lagedruk injectiegereedschap

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Curatieve dwarsdoorsnedeafdichting: ong. 1,5 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk van de porositeit van het metselwerk aanzienlijk variëren) Grondering: ong. 0,1 - 0,3 kg/m² (1 : 1 met water verdunnen) Oppervlakteverbetering: ong. 0,2 - 0,4 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Gebruiksaanwijzing en planning van injectieprocessen met en bij verwerking van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport is te vinden in WTA-Merkblad 4-10-15 en moet in acht worden genomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.