©

Injectietechniek

Drukwaterdichte systeemoplossingen zonder omslachtige graafwerkzaamheden

Door gebruik te maken van injectie kunnen ook moeilijk te bereiken plaatsen betrouwbaar en duurzaam worden afgedicht. Ongeacht of de kelder opgetrokken is uit metselwerk of beton, Remmers heeft altijd een geschikte oplossing.

Sluiergelinjectie

Sluierinjecties worden gebruikt wanneer de kelder door bebouwing eromheen of andere obstakels (bijv. leidingen) niet kan worden uitgegraven. In principe kunnen afdichtende injectiewerkzaamheden in het bouwmateriaal en/of in de bouwgrond als zelfstandige afdichting bij alle waterbelastingen worden toegepast.

Het injectiemiddel wordt van binnenuit in de wandopbouw respectievelijk in de daar achterliggende bodem geperst. Hier werkt de Injectiegel 3K plus van Remmers als een waterzwellende injectiegel op basis van acrylaat-methacrylaat die garant staat voor een duurzame afdichting en die tegelijkertijd ook de draagkracht verhoogt en verstevigend en stabiliserend werkt.

Bijkomende maatregelen zoals injectie tegen capillair optrekkend vocht, gecontroleerde ontluchting of droging moeten specifiek voor het object worden gekozen. Hiervoor kunt u grebruik maken van verschillende WTA-merkbladen met uitvoerige informatie over de uitvoering hiervan. Voor injecties tegen "... hydrostatische waterdruk" wordt voor de waterbelasting door stuwend, doorsijpelend water en drukkend water verwezen naar het WTA-merkblad 5-20-09/D "Gelinjectie".

1. Gaten boren

Boorgaten volgens de voorschriften van WTA-merkblad 5-20-09/D in een uitgemeten boorgatenpatroon boren.

2. Injectienippels plaatsen

Injectienippels in de boorgaten plaatsen en vastzetten.

3. Sluiergelinjectie

De verwerkingsklare componenten met een geschikte twee-componenten pomp in de acherliggende bodem, grond injecteren, eventueel herhalen.

4. Vullen van de boorgaten

Na verharding van de gel de injectienippels verwijderen. De boorgaten met een geschikte mortel dichtzetten.

5. Saneerputz (optioneel)

Een geschikt Remmers Saneerputz-systeem opzetten.

©

Doorvoeren van binnen afdichten

Scheuren of holle ruimtes in kelders gaan vaak gekoppeld met lekkage. Ze beïnvloeden niet alleen het gebruik, maar leiden ook vaak tot grote schade. Om deze schade op de juiste wijze duurzaam tegen te gaan, is naast een gedetaileerde kennis over de oorzaak, soort en eigenschappen van de scheur ook de keuze voor het juiste injectiemateriaal doorslaggevend voor een succesvolle oplossing. Voor het afzetten, begrenzen van watervoerende scheuren en doorsijpelend water wordt Remmers Rapidcement gebruikt. Na het begrenzen worden scheuren en plaatsen waar water doorsijpelt met Injectiehars PUR / 2K PUR dichtgezet. Het product wordt voor beton of metselwerk alsmede voor het afdichten van stortnaden in de utiliteitsbouw gebruikt. Door de buitengewone combinatie van flexibiliteit en hechting worden scheuren duurzaam en flexibel afgedicht.

1. Gaten boren

Boorgaten aan beide zijden kruiselings langs de scheur in een hoek van 45° boren.

2. Injectienippels plaatsen

Stof er uit blazen en de injectienippels in de boorgaten plaatsen en vastzetten.

3. Scheurinjectie

Het verwerkingsklare mengsel met een geschikte injectietechniek injecteren.

4. Dichtzetten van de boorgaten

Na veruitharding van de injectiehars de injectienippels verwijderen. De boorgaten dichtzettenmet WP DS Levell.

©

Injectietechnieken

4 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 042625

Afdichtingsmortel met een hoge sulfaatweerstand

Art.nr. 687323

Acrylaatgel

Art.nr. 687101

Zeer flexibel PU injectiehars 2K, D-I (P)

Art.nr. 687001

Flexibele, vochtreactieve 1K PU injectiehars, D-I (P)