Art.nr. 080005

  Humabloc® Plus

  Oplosmiddelvrije speciale crème op basis van silaan als horizontale afdichting tegen opstijgend vocht in metselwerk

  Varianten
  0800 | Humabloc® Plus
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Melkachtig, wit
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,89 gr/cm³
  Vlampunt > 100 °C
  Consistentie Crèmevormig
  Werkzame stofgehalte ≥ 80 Gew. %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen opstijgend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Hydrofoberend
  • Oplosmiddelvrij
  • Werkzame stofgehalte 80 %
  • Zeer hoog indringvermogen
  • Hoog rendement
  • Optimaal voor drukloze verwerking
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   • Voorbereidingen

    Maken van boorgaten: éénrijig, doormeter 14 mm, afstand 12 cm, horizontaal, wanddikte min 2 cm.

    Wanden, dikte > 0,6 m, eventueel vanaf beide kanten boren.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • kitpistool / injectieslang / Desoi kolfpomp EP-60
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Materiaal volgens verpakking met aangepast injectiemateriaal injecteren.

    Boorgaten, de laatste 2 cm niet met crème vullen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Maak vervolgens een oppervlakteafdichting ten minste 30 cm onder en boven het niveau van de reeks boorgaten en omvat aangrenzende bouwdelen.

    De boorgaten dezelfde dag met WP DS Levell afsluiten.

    In de zone waar reactie van het materiaal plaatsvindt, kunnen er tijdelijk verkleuringen aan het oppervlak ontstaan, met name bij metselwerk.

    Voor de navolgende oppervlakteafdichting wordt geadviseerd ter plaatse van de boorgatenreeks een extra laag met WP DS Levell aan te brengen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kitpistool / injectieslang / Desoi kolfpomp EP-60
   • Handpistool Injectielans voor 550 ml Injectieslang voor 550 ml Injectieset voor 550 ml Desoi pomp EP-60 voor 10 l polytainer Lagedruk-, en spuitapparatuur met geschikte injectielans

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen
    - 310 ml patroon,
    - 550 ml zak met schroefdop
    - 5 l Politainer
    - 5 l plastic emmer, minimale houdbaarheid 12 maanden.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Voor meer details consulteer de verbruikstabel onder applicatievoorbeelden

   • Bij metselwerk met holle ruimtes rekening houden met een hoger verbruik.

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Verbruik komt overeen met het te vullen boorgatvolume inclusief veiligheidstoeslag.
    Boorgatdiameter : 14 mm
    Boorgatafstand 12 cm, d.w.z. per m 8,3 boorgaten

    Muurdikte:       
    Boorgatdiepte:       
    Verbruik* per m:              
    10 cm
    ca. 8 cm
    ca. 80 ml
    11,5 cm
    ca. 9,5 cm
    ca. 100 ml
    24 cm
    ca. 22 cm
    ca. 283 ml
    36 cm
    ca. 34 cm
    ca. 350 ml
    42 cm
    ca. 40 cm
    ca. 415 ml
    *ong. 10 % Veiligheidstoeslag ingerekend

  • Algemene instructies
   • Niet geschikt voor gasbeton en leem.

    Kan niet worden gebruikt in een recente voegmortel.

    Op gecarbonatiseerde natuursteen is een effectiviteitstest nodig.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's