Art.nr. 181001

Kiesol

Oplosmiddelvrij, verstevigend verkiezelingsconcentraat 1K

Productspecificaties

Bij levering

Hoedanigheid / Kleur kleurloos tot geelachtig
Dichtheid (20 °C) Ca. 1,15 g/cm³
pH-Waarde Ca. 11
Versteviging ≤ 5 N/mm²
Waterafstootbaarheid w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
Waterdampdoorlaatbaarheid > 90%

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden binnen en buiten
 • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen optrekkend vocht drukloos tot doorvochtingsheidgraad 80%
 • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk tegen opstijgend vocht onder lage druk tot doorvochtigheidsgraad 95%
 • Grondering tegen negatieve vochtinwerking
 • Oppervlakteverbetering

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Verstevigend
 • Porieverdichtend
 • Waterafstotend
 • Muurzoutenremmend
 • Verbetert de hechting, slijtvastheid en oppervlaktestevigheid
 • Verhoogt de bestendigheid tegen chemische aantasting
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

    

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Het boorkanaal moet ontdaan zijn van boormeel

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

   Oppervlakteverbetering

   De ondergrond moet schoon zijn en ontdaan van olie, vet en ontkistingsmiddelen.

  • Voorbereidingen

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Het injectiegebied ten minste 30 cm boven en onder de rij boorgaten afdichten (Kiesol MV 1:1 en starre afdichtingslurry).

   Boorgaten maken:

   Diameter 12 - 30 mm, afstand 10 - 12,5 cm, hellingshoek ca. 45 °, boordiepte tot ca. 5 cm voor het einde van de wand.

   Voor wanden met een dikte > 0,6 m is het aanbevolen om de rij boorgaten aan beide zijden te plaatsen.

   Spouwmetselwerk met BSP 3 of BSP 6 (Boorgatenvuller) voorinjecteren.

   Gevulde boorgaten opnieuw perforeren nadat de BSP is uitgehard.

   Wachttijd voor vervolgwerkzaamheden 7 dagen.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
  • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
  • Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Drukloos (doorvochtigheidsgraad < 80%):

   geschikte voorraadtank, bijv. Kiesol doseerkoker (art.nr. 417301) eventueel meerdere malen vullen tot verzadiging.

   - Lagedruk (doorvochtigheidsgraad) <95%):

   Met passende injectieapparaten en injectienippels injecteren.

    

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   Breng het materiaal in delen, tot aan verzadiging, aan.

   Indien nodig: sterk absorberende ondergronden vooraf bevochtigen met water.

    

   Oppervlakteverbetering

   Breng het materiaal in secties aan.

   De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    

   Curatieve dwarsdoorsnede afdichting van metselwerk

   Na de injectie vullen van de boorgaten met Boorgatenvuller.

   Niet geschikt voor injecties in cellenbeton, gips en leem.

    

   Grondering tegen negatieve vochtbelasting

   Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

   Laat de grondlaag niet opdrogen.

   Volgende behandelingen nat-in-nat, binnen de reactietijd, uitvoeren.

    

   Oppervlakteverbetering

   Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

   Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

   Het maken van een proefvlak is aanbevolen.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwasten/ boorgatenvulling/injectie onder druk/ lagedruk spuiten/-sproeien
  • Kwast, gloriaspuit, airless spuitapparatuur, gietbeker, lagedruk injectiegereedschap
   Verdere informatie in het gereedschapprogramma

  • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

   Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen
   tenminste 36 maanden.

 • Verbruik
  • afhankelijk van de toepassing / m²
  • Curatieve dwarsdoorsnedeafdichting:
   Ca. 1,5 kg/m per 10 cm wanddikte (kan afhankelijk van de porositeit van het metselwerk aanzienlijk variëren)
   Grondering:
   Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1 : 1 met water verdunnen)
   Oppervlakteverbetering:
   Ca. 0,2 - 0,4 kg/m²

 • Algemene instructies
  • Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

   Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

   Gebruiksaanwijzing en planning van injectieprocessen met en bij verwerking van gecertificeerde injectiematerialen tegen capillair vochttransport is te vinden in WTA-Merkblad 4-10 en moet in acht worden genomen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.